ࡱ> ZO\pJH Ba= ThisWorkbook=xx;T$8@"1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1[SO1[SO1[SO1[SO1[SO1[SO1[SO1[SO1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1?[SO1.Times New Roman1[SO1.Times New Roman1[SO1[SO1[[SO1 [[SO1h>[[SO1,>[[SO1>[[SO1>[[SO1[[SO1 [Arial1 [[SO1:[[SO1[[SO14[[SO1 [[SO1[[SO1 [[SO14[[SO1<[[SO1?[[SO1>[[SO1[Arial1.[Times New Roman1.?[Times New Roman""#,##0;""\-#,##0""#,##0;[Red]""\-#,##0""#,##0.00;""\-#,##0.00#""#,##0.00;[Red]""\-#,##0.007*2_ ""* #,##0_ ;_ ""* \-#,##0_ ;_ ""* "-"_ ;_ @_ .))_ * #,##0_ ;_ * \-#,##0_ ;_ * "-"_ ;_ @_ ?,:_ ""* #,##0.00_ ;_ ""* \-#,##0.00_ ;_ ""* "-"??_ ;_ @_ 6+1_ * #,##0.00_ ;_ * \-#,##0.00_ ;_ * "-"??_ ;_ @_ \$#,##0_);\(\$#,##0\)\$#,##0_);[Red]\(\$#,##0\) \$#,##0.00_);\(\$#,##0.00\)% \$#,##0.00_);[Red]\(\$#,##0.00\)"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)72_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).)_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)61_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)"Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\) 0.00_                   P P       ! "a  # $ff % & '`  ( ) * +     ,@ @ @ @ @ @ X x@ @ ,x@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ x@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 7 -x@ @ |@ @ @ @ @ @ X x7 @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ X ,x@ @ x@ @ ,@ @ @ @ @ @ X @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ X @ @ x ||y5}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef [$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)L [$ -}A} 00_)23[$ -}A} 00_)23[$ -}A} 00_)23[$ -}A} 00_)23[$ -}A} 00_)23[$ -}A}! 00_)23 [$ -}-}# 00_)}A}$ 00_)[$ -}A}% 00_)?[$ -}A}& 00_)23[$ -}-}' 00_)}A}( 00_)[$ -}-}/ 00_)}(}0 00_)}-}1 00_)}A}2 a00_)[$ -}U}3 00_)[$ -##0.}}6 }00_)[$ -##0. }}7 00_)[$ -???##0.??? ??? ???}-}8 00_)}-}9 00_)}A}: }00_)[$ -}A}= e00_)[$ -}}> ???00_)[$ -???##0.??? ??? ???}}? ??v00_)̙[$ -##0. }(}@ 00_)}A}A 00_)[$ -}A}B 00_)[$ -}A}C 00_)[$ -}A}D 00_)[$ -}A}E 00_)[$ -}A}F 00_) [$ -}x}G00_) [$## }(}H 00_)}(}M 00_)}(}Y 00_)}(}Z # 00_)}(}_ 00_)}(}h 00_)}(}j 00_) 20% - @wr 1G 20% - @wr 1 ef % 20% - @wr 2G" 20% - @wr 2 ef % 20% - @wr 3G& 20% - @wr 3 ef % 20% - @wr 4G* 20% - @wr 4 ef % 20% - @wr 5G. 20% - @wr 5 ef % 20% - @wr 6G2 20% - @wr 6 ef % 40% - @wr 1G 40% - @wr 1 L % 40% - @wr 2G# 40% - @wr 2 L渷 % 40% - @wr 3G' 40% - @wr 3 L % 40% - @wr 4G+ 40% - @wr 4 L % 40% - @wr 5G/ 40% - @wr 5 L % 40% - @wr 6G3 40% - @wr 6 Lմ % 60% - @wr 1G 60% - @wr 1 23 % 60% - @wr 2G$ 60% - @wr 2 23ږ % 60% - @wr 3G( 60% - @wr 3 23כ % 60% - @wr 4G, 60% - @wr 4 23 % 60% - @wr 5G0 60% - @wr 5 23 %! 60% - @wr 6G4 60% - @wr 6 23 %"~vRk #h+h I}% $h 1=h 1 I}%O %h 2=h 2 I}%? &h 3=h 3 I}%23 'h 4/h 4 I}%(]5] %8^ĉ )8^ĉ 2 *8^ĉ 3 +8^ĉ 4 ,8^ĉ 5 -8^ĉ 6 .8^ĉ 7 /8^ĉ 8/8^ĉ 8 %0(c 1c 21c 2 %2}Y5}Y a% 3Gl;`GGl;` %OO4'^5 '^[0] 6{o{ }% 7hgUSCQQoQ ???%????????? ??? ?eQoeQ ̙ ??v% @ 0 ]vc  A@wr 1;@wr 1 O % B@wr 2;!@wr 2 PM % C@wr 3;%@wr 3 Y % D@wr 4;)@wr 4 d % E@wr 5;-@wr 5 K % F@wr 6;1@wr 6 F % Glʑ^ lʑ XTableStyleMedium9PivotStyleLight1683ffff̙̙3f3fff3f3f33333f33333\`iXbNAmVV! ;k ;i% J 514760397@qq.comshenjie_vip@126.comshtjnmd@163.comchenyue5523@126.comchenxuetaoer@163.comyao.zhiming@163.comhhh3357@sina.comwangxufu@sina.comwangjing@fmmu.edu.cn wudoc@163.com fmmukf@qq.comxinj@sj-hospital.orgquuhong@163.comwangxuemei201010@163.comnuclearj@163.comgoodwuwei@163.com1622488681@qq.comxmhan@zzu.edu.cnxingminhan@126.comcrh19870405@163.comxbx301@163.comfylin@fsyyy.comyangjun-zy-hz@zju.edu.cnyangzhongyi21@163.comshaoli-song@163.comliucheng1226@126.comzhangguoxu502@sina.comimaginglu@hotmail.comwangzhiguo5778@163.comfsy224@aliyun.comlsc718@163.comyangmin@jsinm.orgncuchenxuezhong920@163.com flp39@163.com1512649468@qq.comqzy1503@163.com670028208@qq.com1459789300@qq.comliuyuwestchina@126.comliuqiufang819@163.com19890912ying@163.comsdhyx1990@163.comwangy9@mail.sysu.edu.cncecilia_hh@126.comwanghuishanghai@hotmail.comroslyn_en@163.com1274013907@qq.comzhengw@tmu.edu.cnxjlhzq@163.comwenguixy@163.comxulei09060118@163.comqinguilin07@126.comloucen126@126.com240496185@qq.comjyhuangweipeng@vip.sina.comdaifish2005@163.comwuhbym@163.comduxg763@126.comfanwei@sysucc.org.cnlangkerufeng@163.comfengwangcn@hotmail.comyjwei214@163.comwindtigerwf@163.com pekyz@163.comnuclearfw@126.com1481910234@qq.com627561653@qq.com13681221974@163.comas110_007@163.comdmjlzf2016@zju.edu.cnzhaolian_0000@163.com258573168@qq.com13702288099@163.com1663918881@qq.comfydoc@sina.comnuclearmedicine@163.com1911110575@bjmu.edu.cn275882303@qq.com41095357@qq.complumredlinda@163.comjiangwen8576@163.com785912129@qq.comliuguobing0422@163.comshi.hongcheng@zs-hospital.sh.cnzxwu111@sina.com0814wangyan@163.com347642818@qq.comyufei_021@163.comwljhaiyin@163.combjxq2007@163.comcherrylv@163.comchmarka@163.com972541570@qq.com26609578@qq.com490577352@qq.comzhouxinbjmu@163.comrainbow6283@sina.comzhouyujing0402@163.comxingdliu@fudan.edu.cn43833031@qq.comoyw1963@sina.comzll1986@163.comwanghui@xinhuamed.com.cnxielaip_cn@sina.comhuangdingde@126.com1552660879@qq.comhuangzhanwen1573@163.com406655316@qq.comfuhongliang@hotmail.comminfuyang@126.comchenbixi2015@163.com275955840@qq.com13611093752@163.com44837299@qq.comevillan2002@163.comheyixue163@163.com13816707601@163.competcenter@126.comtxh@jnu.edu.cn286458496@qq.comlilinhuaxi@sina.comyjbyl3@163.com3186668818@qq.com286187424@qq.comlovejingjie@126.comzuochuantao2000@126.commeixiaoli2004@163.commiaoweibing@126.comhuoli@pumch.cn775304265@qq.com630437290@qq.comwenchan54@aliyun.comliyanyanshi@163.com 71lu@163.comzm11518@rjh.com.cnlb10363@rjh.com.cnweizhixiao196493@126.comqinaseu@163.comnuclearye@163.comlijianfang926@163.comshcaihuang@126.comqinzhaoyu201106@126.comzhangguojian0820@163.comxiaotian_xia@hust.edu.cnlujiayingmurray@163.comzuochuantao@fudan.edu.cnpkuzhu@163.comlvzwjs2020@163.comluluzhang519@outlook.com825334355@qq.comyanzhubian99@163.comfluteliu@hotmail.comhzslxl@163.com1157963381@qq.comanxiaolixj@163.comlcj0301@163.comvincentheyong@163.com2384184530@qq.comp.hu@zsyth.comevazhu@vip.sina.com6348870@qq.comwujun426@163.com863138869@qq.comzlphyx@163.comlxhxixi@163.comsongz07@163.com695077362@qq.com335406769@qq.comliuyaling@jsinm.orgzoupei@jsinm.orgzhang_yifan@126.comzhiyunjia@hotmail.com109271219@qq.comroyewuhao@hotmail.com594961010@qq.comyungangsun@foxmail.comleochen0821@foxmail.comhenanzl@126.comsu7676@163.comchengwang1023@163.comwangchunmei0222@163.comyuhuiok@126.comawingxia@163.comzkxiu1990@163.com1239082726@qq.com529905328@qq.comwucaixia314@163.comlouisa_liu@bjmu.edu.cngaoshi@jlu.edu.cnzhayueming@163.commingli_cool@163.comyihuiguan@hotmail.comwenlanzhou@163.comzhangjingjing107@sina.comhaokeji88@sina.comwangqian20135@163.com1055235647@qq.com13605609636@163.comyiguofeiyu_123@163.comfupeng0451@163.comweiweir0812@126.combbaoliang@126.comzy5040@163.com437497179@qq.com wrm@yeah.netlipei0108@163.comzhangmr298@126.comwupingpet@fudan.edu.cnfh6623@sina.comailin@bjtth.orghhhuua@sina.com hbwhwf@qq.com695532870@qq.comlxfpku@163.comshaoming81@163.comxueqian124@163.comchencongxia@163.comhu_jia_anna@126.com13888158986@163.comxknuclear@163.comxiaoli_lan@hust.edu.cnfengwangcn@njmu.edu.cntjzyyhyj@163.com714144972@qq.comzy_200890@126.comzhaojinhua1963@126.comsunnasjtu@126.comyujiangyuan@aliyun.comsongtb_1984@163.comzhangxzh@xmu.edu.cnjqy20031129@126.comzj_topdog@163.comzhengshan1982@126.comchenyun200103305@126.com493764056@qq.comguanyihui@hotmail.com734095066@qq.com13909245902@163.comzhangwg@sysucc.org.cnzmeng@tmu.edu.cnbiaoli63@hotmail.com617677725@qq.comheyong@znhospital.comyhyltby@163.comshihongcheng163@163.com281263077@qq.comzlz-330@163.com651170668@qq.comscorey@sina.comyuetao-w@163.com441698858@qq.comphua1973@163.comlinjianguo@jsinm.orgliushl_nm@163.comzbnuclmd@126.com56094165@qq.comhzliangjt@163.comxwjun@fsyyy.com865276602@qq.com869033442@qq.comLuna0310@126.comshadow_elve@sina.cn czp72@163.comwangtongtsmc@163.combajiantao@189.cnzhangjm301@163.comgtang0224@126.com18739945282@163.com280790410@qq.com120297683@qq.com562112777@qq.com2441322196@qq.com13904306576@139.com1105596751@qq.commaqj@jlu.edn.cn451043438@qq.comsthzh093@163.comchangjing.zuo@qq.com339147472@qq.comsmilesmilezhang@163.comduanyanli0214@163.comwangzhenguang@aliyun.com694551500@qq.comlihuaw84@163.comxiaohuan1164@163.comyejj13@mail.bnu.edu.cn1415380188@qq.comqiming@smallanimal.top461354345@qq.com260511837@qq.com xy.1@163.com1446996136@qq.comliangy_2000@sina.comxinm_zhao@163.comdoclixin@163.com1455354071@qq.com976421227@qq.comljhong333@163.com1505156@zju.edu.cnlibaiqiangxia@163.comrongfu_wang@163.comzhangyn9@mail.sysu.edu.cn843411883@qq.comchangweichang@163.comzzyyqq123456@126.com1215006344@qq.com2270411374@qq.com sd_zh@163.netchaojifang21@163.com361766689@qq.comqiulin17111210041@163.com617381606@qq.comzitherqq@sina.comyf_hyx@sina.comfull07@163.combaobao.weiqi@outlook.com lu-ky@163.comwenxj0930@163.comxxp0012@ustc.eduimogul@163.comxlzhang68@126.comcourageunder@163.com261783672@qq.comzhxiangs@mail.sysu.edu.cnlisjnm123@163.comlicuicui199111@sina.comkanglei@bjmu.edu.cn454862449@qq.comhuangdde@tmmu.edu.cnwang_shuxia2002@aliyun.comjingfreekl@163.comskywalkerhang@hotmail.comhxy12184@rjh.com.cn28723101@qq.comlinux64@163.com ewesz@163.com539973202@qq.comhufan1201@163.comliling0_9@163.comxuejuan_wang@hotmail.comichlijm@163.comrui.322@163.com13965126531@163.combianqianyu@126.combigstone_good@163.com18913456192@163.comkaren96_ren@126.comyangxing2017@bjmu.edu.cndon1fan2@163.comwuyiwei3988@gmail.comdnsundaysong@163.comrosyeyes@139.com1021619285@qq.comyaoshulin301@163.comzm11648@rjh.com.cnwuzhifang01@163.comgzwuhf@163.com443162782@qq.com1127876205@qq.com46724473@qq.comlihecihange@163.comsongwenyu@hust.edu.cnliusw90@126.comgengjean@163.comzhaogy@sina.comjfq_hyx@126.com522353424@qq.comdengyan0919@163.com403822245@qq.com846034872@qq.com303429424@qq.comjason0520503013@163.comyuwenji0214@163.commmwupupup@163.comsunxunsunny@163.comtyl0813000@sina.comluoqy@sjtu.edu.cnzhangguoqiang0815@sjtu.edu.cnlqyn@sh163.netjuhuijun@hotmail.comnmdoctor@163.com891486575@qq.comchuangxi1019@163.comzengzhzh07@163.com450828113@qq.com13501925757@163.com2773148500@qq.comshanxiliang007@163.com460964721@qq.comelean.zhang@hotmail.com< zhangxiao199204@foxmail.com13818914579@163.comlium90@163.com707462902@qq.com250090835@qq.comwpp199411@163.comhanyuan73@163.comzhyx1229@163.com247653436@qq.companliqin93@126.com13523598935@163.com474556259@qq.comzhangrx1020@sina.comqtwothree2@126.comxulian2004@126.comyangzi59521@163.comhonghao86@163.comwangxiaomo0922@163.comzhouxiang1103@126.comkuntang007@163.comhusilong007@aliyun.comscarrita@163.comlinan466@163.comShaoli-song@163.com714121778@qq.com15824865025@163.com1203823640@qq.com13466337716@163.comsimple_smileluo@sina.combkzg1234@163.comph1973@163.comdongwei_810303@163.com17317557160@163.com15968325531@163.comannsmile1976@sina.comweizg@sysucc.org.cnsimonching@qq.comchenwen0206@aliyun.comjiangshitaou@163.comhongyuandai@stu.scu.edu.cnhuang_rui@scu.edu.cnmengxiangxi@pku.edu.cnyhongw1993@163.comsjhjxfc@163.com13921468722@163.com zhw69@163.comHY321828-20210602-00022lsw88123@126.comHY321828-20210606-00027HY321828-20210606-0003018240052059@163.comHY321828-20210609-00038373433980@qq.comHY321828-20210614-00044494008326@qq.comHY321828-20210616-00054HY321828-20210617-00057HY321828-20210622-00063chenf0822@163.comHY321828-20210622-0006615272165398@163.com32316276@qq.comHY321828-20210623-00071HY321828-20210624-00075HY321828-20210624-00079HY321828-20210624-00080HY321828-20210625-0008218098876933@qq.comwill-ing@163.comHY321828-20210628-00093HY321828-20210628-00094 wwwhy@126.comHY321828-20210629-00100HY321828-20210629-00101daiyy@jlu.edu.cnHY321828-20210629-00103970358468@qq.comHY321828-20210629-00107HY321828-20210629-00110419106708@qq.comHY321828-20210629-00112HY321828-20210630-00118lrt279891300@163.comHY321828-20210702-00134HY321828-20210702-00136twang@usc.edu.auHY321828-20210704-00143c13531072650@163.com wuhbym@163.cmHY321828-20210704-00150HY321828-20210706-00158husq3@mail2.sysu.edu.cnHY321828-20210706-00162panjianhu@uvclinic.cnHY321828-20210706-00167qinluping126@126.comchengmh@mail.sysu.edu.cnHY321828-20210706-00171realliangxy@163.comHY321828-20210707-00180qdfypetct@163.comHY321828-20210707-00182HY321828-20210707-00183HY321828-20210707-00191hfhuiqinxu@163.comHY321828-20210708-00197HY321828-20210708-00200HY321828-20210709-00203HY321828-20210709-00205HY321828-20210709-00206yinglong@jlu.edu.cnHY321828-20210709-00209HY321828-20210709-00213HY321828-20210709-00214HY321828-20210710-002172448695828@qq.comHY321828-20210710-00218xialei9012288@126.com2294440629@qq.comHY321828-20210710-00221HY321828-20210711-00225xia_lu_email@163.comyangjigang@ccmu.edu.cnHY321828-20210711-00227736002063@qq.comHY321828-20210711-00228HY321828-20210711-00231HY321828-20210712-00238HY321828-20210712-00239Lilyzhou1008@126.comwu-zhaozhong@126.com @126.comHY321828-20210712-00242HY321828-20210712-002459556035@qq.com632673687@qq.comHY321828-20210712-00252HY321828-20210713-00270HY321828-20210713-00272309813035@qq.comHY321828-20210713-00274HY321828-20210713-002761455977907@qq.comHY321828-20210713-00277ganghua_lu@163.comHY321828-20210713-00283HY321828-20210713-00286huiwangshanghai@163.comHY321828-20210713-00292421970827@qq.comHY321828-20210713-00294daoyuyang@163.comtanpost@163.comHY321828-20210714-00299liujiachen_gz@163.comzhanghn@mail.sysu.edu.cnHY321828-20210714-00301HY321828-20210714-00305HY321828-20210714-0031313611257111@163.comHY321828-20210714-00319HY321828-20210714-00327HY321828-20210714-00328495718439@qq.comHY321828-20210714-00339HY321828-20210714-00341HY321828-20210714-003421610105642@qq.com372075644@qq.comHY321828-20210714-00343HY321828-20210715-00346jjwabc@sina.comHY321828-20210715-00347HY321828-20210715-00352HY321828-20210715-00355947915117@qq.comHY321828-20210715-00362HY321828-20210715-00364523609120@qq.comHY321828-20210715-00366bqsh2006@163.comHY321828-20210715-00367623885782@qq.comHY321828-20210715-00369geiwhuu@163.comHY321828-20210715-00371HY321828-20210715-00373zhangli@jsinm.orgHY321828-20210715-00377HY321828-20210715-00378HY321828-20210715-00384HY321828-20210715-0038815039126942@163.comHY321828-20210715-00391dongye2010@126.comHY321828-20210715-003971653101@tongji.edu.cnlzwkxy@163.comHY321828-20210715-00401595178260@qq.comHY321828-20210716-0040626239255@qq.comHY321828-20210716-00410huangzhenghai@circ.com.cnHY321828-20210716-00411HY321828-20210716-00415HY321828-20210716-00422HY321828-20210716-00434zhanghuijuan3703@163.com xmhan@qq.comHY321828-20210716-00437zj534808081@163.comyam0920@sina.comHY321828-20210716-00439HY321828-20210717-00442304803180@qq.comxmh@zzu.edu.cnHY321828-20210717-00444HY321828-20210717-00447HY321828-20210717-004511191396182@qq.comHY321828-20210717-00453HY321828-20210717-00454xiao_zunyu@hrbmu.edu.cnHY321828-20210717-00460HY321828-20210717-00463334001663@qq.comHY321828-20210718-00465HY321828-20210718-00466HY321828-20210718-00484HY321828-20210718-00486HY321828-20210718-00487694218385@qq.comHY321828-20210718-00489HY321828-20210719-00501HY321828-20210719-00511HY321828-20210719-005132285579273@qq.comghhou1@hotmail.comHY321828-20210719-00517HY321828-20210719-005211510939187@qq.comHY321828-20210719-00523 794368963@qq.comHY321828-20210719-00530HY321828-20210719-00534HY321828-20210719-00540HY321828-20210719-00543475111590@qq.comliufly301@163.comHY321828-20210719-00546zhangqq1202@163.comHY321828-20210719-00548zhouyq6696@163.comHY321828-20210719-005581160319352@qq.comHY321828-20210719-00561HY321828-20210719-005642337527790@qq.comHY321828-20210719-00565HY321828-20210719-00567HY321828-20210720-00574HY321828-20210720-00579rgzhang_vip@163.comyongshun.1986@163.comHY321828-20210720-00582liuchunyi@jsinm.orgHY321828-20210720-00584Wangy9@mail.sysu.edu.cnHY321828-20210720-0058618745290851@163.comxieminhao@jsinm.orgHY321828-20210720-00587HY321828-20210720-00588252430935@qq.comHY321828-20210720-00596HY321828-20210720-00600wanghxnuclear@163.comHY321828-20210720-00608wangmiaowm0901@163.comHY321828-20210720-00612398028224@qq.comHY321828-20210720-00619HY321828-20210720-00621HY321828-20210720-0062418306207035@163.comHY321828-20210720-00629mmwwhh1986@126.comHY321828-20210720-00636972620601@qq.com19801258667@163.comfanyan980618@sina.comHY321828-20210721-006421466683748@qq.comcllc131420@163.comHY321828-20210721-00661makuo0823@163.com18600152233@163.comHY321828-20210721-00662HY321828-20210721-00673sychen130@gmail.comHY321828-20210721-00685zhanhw@hotmail.comHY321828-20210721-00695HY321828-20210721-00697HY321828-20210721-00705HY321828-20210721-00708HY321828-20210721-00714HY321828-20210721-00717292566755@qq.comHY321828-20210722-00721HY321828-20210722-00722dingenci1117@hotmail.comHY321828-20210722-00728HY321828-20210722-00734HY321828-20210722-00736HY321828-20210722-00751HY321828-20210722-00759HY321828-20210722-00760HY321828-20210722-00766pennywang2018@163.comlee_mei_bj@sina.comHY321828-20210722-00772545882031@qq.comHY321828-20210722-00775HY321828-20210722-00777HY321828-20210722-00788changyinwang@rocketmail.comHY321828-20210723-00807HY321828-20210723-00808HY321828-20210723-00811HY321828-20210723-008172296390163@qq.comHY321828-20210723-00821HY321828-20210723-00822HY321828-20210723-00825HY321828-20210723-00835HY321828-20210723-00843HY321828-20210723-00856HY321828-20210723-00860HY321828-20210723-0086918971225109@163.comHY321828-20210724-00877smsm3028@sina.comHY321828-20210724-0088817864216188@< 163.comLvzwjs2020@163.comHY321828-20210724-00892HY321828-20210724-00896HY321828-20210724-00897HY321828-20210724-00898HY321828-20210724-00905sdeyzhangwei@163.comHY321828-20210724-00923HY321828-20210724-00932HY321828-20210724-00940xiaojie_fdu@163.comHY321828-20210724-00942HY321828-20210725-00948HY321828-20210725-0095413636325812@126.com454312569@qq.comHY321828-20210725-00961HY321828-20210725-00962HY321828-20210725-00967shihongcehng163@163.comHY321828-20210725-00977HY321828-20210725-00979592570192@qq.comHY321828-20210725-00981xknuclear@163.cmHY321828-20210725-009841155858@qq.comHY321828-20210725-00986HY321828-20210725-00991HY321828-20210725-00999HY321828-20210725-01000gfetai@126.comsummer8539@163.comfanyan@bjmu.edu.cnHY321828-20210725-01007wenli951018@163.comHY321828-20210725-0100819111210013@fudan.edu.cnHY321828-20210725-01010HY321828-20210725-01011abenboy@163.comHY321828-20210725-01017HY321828-20210725-01020fayewongwin@163.comHY321828-20210725-01021HY321828-20210725-01024HY321828-20210725-01027HY321828-20210725-01030HY321828-20210726-01038HY321828-20210726-01039HY321828-20210726-01042HY321828-20210726-010461482662550@qq.comHY321828-20210726-01050HY321828-20210726-01052HY321828-20210726-01057chenxiaoliang26@163.comHY321828-20210726-01062516268627@qq.comHY321828-20210726-01065HY321828-20210726-010771171515446@qq.comshaoyahui1971@163.comHY321828-20210726-01080nuclear@126.comHY321828-20210726-01083pandonghui@jsinm.orgHY321828-20210726-01085yanjunjie@jsinm.orgHY321828-20210726-01088HY321828-20210726-01089HY321828-20210726-01096ricky@bqsv.comHY321828-20210726-01097pangyichuan@126.comShtjnmd@163.comHY321828-20210726-01098HY321828-20210726-0111051092775@qq.comHY321828-20210726-0111715801255152@163.comw438228692@163.comHY321828-20210726-01122HY321828-20210726-01125HY321828-20210726-01128HY321828-20210726-0113415829905505@139.comEmail:13909245902@163.comHY321828-20210726-01148zhangfuquan21@163.comjcheng13@fudan.edu.cnHY321828-20210726-01155jihuijuan111@163.comHY321828-20210726-01156HY321828-20210726-01174HY321828-20210726-0117915998347069@163.comHY321828-20210726-01180cqling1001@163.comHY321828-20210726-01186HY321828-20210726-01187HY321828-20210726-01192gxplncn@163.comHY321828-20210726-01199HY321828-20210726-01209tanxiaodan1971@126.comHY321828-20210726-01213wanxt3@mail.sysu.edu.cnHY321828-20210727-01224HY321828-20210727-01226HY321828-20210727-01227chenyangcy1113@126.comxinm_zhao@163.c0mHY321828-20210727-01232HY321828-20210727-01234HY321828-20210727-01237momo8138@126.comHY321828-20210727-01238HY321828-20210727-01249HY321828-20210727-01250HY321828-20210727-01251qiuliheng@hotmail.comHY321828-20210727-01264HY321828-20210727-01279HY321828-20210727-01281sarihoo012@sjtu.edu.cn cheng.dengfeng@zs-hospital.sh.cnwangxuemei2260@163.comHY321828-20210727-01294liusongg1994@163.comHY321828-20210727-01295HY321828-20210727-01297HY321828-20210727-01303happyzhoujx@126.comzyf11300@rjh.com.cnHY321828-20210727-01307lin.qingyu@zs-hospital.sh.cnHY321828-20210727-01311chenpengrui@163.comHY321828-20210727-01318HY321828-20210727-01320HY321828-20210727-01321HY321828-20210727-01331HY321828-20210727-01332HY321828-20210727-01335HY321828-20210727-013411256143113@qq.comHY321828-20210727-01356120725910638@sjtu.edu.cnlbchen@sjtu.edu.cnHY321828-20210727-01357HY321828-20210727-013592471876482@qq.comHY321828-20210727-01368HY321828-20210727-01377HY321828-20210727-01379niyudan1985@aliyun.comHY321828-20210727-01384fang_hanny@163.comHY321828-20210727-01385HY321828-20210727-01391HY321828-20210727-01392HY321828-20210727-01394HY321828-20210727-01398daiwenli@ctgu.edu.cnHY321828-20210727-01416515826015@qq.comHY321828-20210727-01427HY321828-20210727-0143219694351@qq.comgaobonn@163.comHY321828-20210728-01442HY321828-20210728-01448HY321828-20210728-01452xuhc@pku.edu.cnHY321828-20210728-01458HY321828-20210728-0146013837176052@163.comHY321828-20210728-01461605036066@qq.com569398854@qq.com42119640@qq.comHY321828-20210728-01469HY321828-20210728-0147025994975@qq.comHY321828-20210728-01473358875865@qq.comHY321828-20210728-01479448051203@qq.comHY321828-20210728-01482HY321828-20210728-01486HY321828-20210728-01491HY321828-20210728-01496HY321828-20210728-01504ljjbhm@163.comHY321828-20210728-01505raylei1996@163.comHY321828-20210728-01508HY321828-20210728-01513HY321828-20210728-01517HY321828-20210728-015241009226672@qq.comHY321828-20210728-01525HY321828-20210728-01529HY321828-20210728-01539454142831@qq.comHY321828-20210728-0154318121299445@163.comwangke@jsinm.orglichengzhou005@163.comHY321828-20210728-01547HY321828-20210728-01551gaowanfeng123@163.comHY321828-20210728-01552 7HY321828-20210728-01562HY321828-20210728-01568HY321828-20210728-01572594748078@qq.comzhouweina2001@163.comHY321828-20210728-01573HY321828-20210728-01575HY321828-20210728-01580HY321828-20210728-01581HY321828-20210728-01591HY321828-20210728-015963131329484@qq.comHY321828-20210728-01597HY321828-20210728-01604HY321828-20210728-016071962801984@qq.comHY321828-20210728-01614HY321828-20210728-01617 7HY321828-20210728-01621HY321828-20210728-01626HY321828-20210728-01628340570090@qq.commzhao1981@csu.edu.cnHY321828-20210728-01639HY321828-20210728-016411435480475@qq.comHY321828-20210728-01646616590105@qq.comHY321828-20210728-01647HY321828-20210728-01649422127554@qq.comHY321828-20210728-01650HY321828-20210728-01658HY321828-20210728-01663HY321828-20210728-01665 7zhang.you17@outlook.comHY321828-20210728-01670HY321828-20210728-0167253141550@qq.comHY321828-20210728-01676HY321828-20210728-01677yuanli19970115@163.comHY321828-20210728-01681HY321828-20210728-01683HY321828-20210728-01684zym860920@126.comHY321828-20210728-01695HY321828-20210728-01698437142155@qq.comHY321828-20210728-01699bulihongs@whu.edu.cnHY321828-20210728-01702HY321828-20210728-0170917375160405@163.comHY321828-20210728-01711HY321828-20210728-01717HY321828-20210729-01722HY321828-20210729-01723HY321828-20210729-01727HY321828-20210729-01728zhuxue@jsinm.orgHY321828-20210729-01730HY321828-20210729-01735HY321828-20210729-01738HY321828-20210729-01740HY321828-20210729-01742minkeyperfect@126.com15921888559@163.comHY321828-20210729-01749HY321828-20210729-01752 7HY321828-20210729-01753shd158101305@126.comHY321828-20210729-01754470648032@qq.comHY321828-20210729-01755zhuhuaBCH@pku.edu.cn1035563014@qq.comHY321828-20210729-01759712637393@qq.comHY321828-20210729-01763HY321828-20210729-01765470455006@qq.comHY321828-20210729-01769HY321828-20210729-01772HY321828-20210729-01775wsnbox@126.comHY321828-20210729-01778jinbaihuang@126.comHY321828-20210729-01783licuiwang0505@126.comHY321828-20210729-01790 7HY321828-20210729-01796371173413@qq.comHY321828-20210729-01801jingx08@126.comHY321828-20210729-01803HY321828-20210729-01808du_hyx@163.comHY321828-20210729-01809HY321828-20210729-01810929394221@qq.comwangnengchao@126.comHY321828-20210729-01815HY321828-20210729-01829zhanglixia0216@126.comHY321828-20210729-01831zwxiaozui@163.comHY321828-20210729-0183468805504@qq.comHY321828-20210729-01839chenzhuosoul@126.comHY321828-20210729-01844HY321828-20210729-01860lamzhitian@163.comHY321828-20210729-01861HY321828-20210729-018621415597636@qq.comHY321828-20210729-01863474642815@qq.comHY321828-20< 210729-01865HY321828-20210729-01866 vip-2@163.comHY321828-20210729-01868541178016@qq.comHY321828-20210729-01885jingjingfu910730@163.com1308648689@qq.comHY321828-20210729-01895meixiaoli20212021@163.comHY321828-20210729-01908HY321828-20210729-01913HY321828-20210729-01920HY321828-20210729-01922yansli3@163.comzhanghong-bb@tom.comHY321828-20210729-01923HY321828-20210729-01928944651780@qq.comHY321828-20210729-01937zaizhuzhang@163.comHY321828-20210729-01938279705058@qq.comHY321828-20210729-01952HY321828-20210729-01955lin13512728668@163.comHY321828-20210729-01956HY321828-20210729-01959HY321828-20210729-01969jxymayday@qq.comyuanninglu123@126.comHY321828-20210729-01971sdlkcxt07@163.comzwzhaoxy@sina.comHY321828-20210729-01981HY321828-20210729-01990HY321828-20210730-01992HY321828-20210730-01997HY321828-20210730-02008HY321828-20210730-020101511473152@qq.comHY321828-20210730-02017HY321828-20210730-02025hbsp0508@163.comHY321828-20210730-02032sufuyong@sina.comHY321828-20210730-02033jldxzrly@163.comsphenji@163.comHY321828-20210730-02042HY321828-20210730-02044zzyll090320@163.comHY321828-20210730-020461103326157@qq.comLXL730724@hotmail.comHY321828-20210730-02050HY321828-20210730-02054hongzhengyuan@whu.edu.cnHY321828-20210730-02056HY321828-20210730-02061panxin7342@163.comHY321828-20210730-02064HY321828-20210730-02067HY321828-20210730-02072HY321828-20210730-02074williamriver@163.comxmhan@ zzu.edu.cnHY321828-20210730-02075fengxiaowei871209@163.comHY321828-20210730-0208381520063@qq.comHY321828-20210730-02084523588668@qq.comHY321828-20210730-02096 zntjh@163.comHY321828-20210730-02097HY321828-20210730-02108ldjun@fsyyy.comHY321828-20210730-02115xlz.daffodil@163.comHY321828-20210730-02117HY321828-20210730-02120HY321828-20210730-02124HY321828-20210730-02127247951109@qq.comHY321828-20210730-02129HY321828-20210730-02137hyxwangcq@163.comHY321828-20210730-02140zhujiaxu0822@163.comhzhang21@zju.edu.cnHY321828-20210730-02145HY321828-20210730-021481156225010@qq.com123872135@qq.comHY321828-20210730-02151yxx13849250849@163.comjinchaoling@126.comHY321828-20210730-02164HY321828-20210730-02166HY321828-20210730-02168qinxiangyu@circ.com.cnHY321828-20210730-02170HY321828-20210730-02171591053583@qq.comHY321828-20210730-02174jwzdata@126.comnuclearj@126.comHY321828-20210730-02184HY321828-20210730-02187HY321828-20210730-02192HY321828-20210730-02194synabc.123@163.comHY321828-20210730-0219710187476@qq.comHY321828-20210730-02200 aycsj@126.comHY321828-20210730-02212HY321828-20210730-02218HY321828-20210730-02224HY321828-20210730-02235HY321828-20210730-022361768726169@qq.comHY321828-20210730-02238yagous@foxmail.comjunyi_chen@pku.edu.cnzbliu@pku.edu.cnHY321828-20210730-02260wangweimin0709@163.comHY321828-20210730-02261HY321828-20210730-0226313663579865@163.com472992068@qq.comHY321828-20210730-02284HY321828-20210730-02285HY321828-20210730-02293gaoyan026263@126.comHY321828-20210730-02298798493668@qq.comHY321828-20210730-02306iris_amour@outlook.comHY321828-20210730-02310HY321828-20210730-02319634784621@qq.comHY321828-20210730-02320724084652@qq.comHY321828-20210730-02326HY321828-20210730-02336ZHL13590049931@163.comHY321828-20210730-02337HY321828-20210730-02343yucongcong.1987@163.comHY321828-20210730-023451023717132@qq.comHY321828-20210730-02353HY321828-20210730-02354HY321828-20210730-02355HY321828-20210730-02358wangzhuonan424@126.comduanxyi@yeah.netHY321828-20210730-02361lyysunflowers@163.comHY321828-20210730-02365HY321828-20210730-02367xieliangjun314@126.comHY321828-20210730-02369HY321828-20210730-02375HY321828-20210730-02378tianjing-med@hotmail.comHY321828-20210730-02382p673897577@qq.comHY321828-20210730-02389HY321828-20210730-02390huyan188@163.comHY321828-20210730-02394HY321828-20210730-0240119211320004@fudan.edu.cnHY321828-20210730-02404HY321828-20210730-02405HY321828-20210730-02406helen121057@126.comHY321828-20210731-02410HY321828-20210731-02413HY321828-20210731-02418dimi_luki@163.comHY321828-20210731-02419HY321828-20210731-02426g08212446@qq.comHY321828-20210731-02431760521062@qq.comHY321828-20210731-0243881447837@qq.comHY321828-20210731-02444zpwawj@pku.edu.cnHY321828-20210731-02445jixiaowei199085@163.comHY321828-20210731-02449HY321828-20210731-024521146408564@qq.comHY321828-20210731-02458476136525@qq.comsdyujinming@126.comHY321828-20210731-02463HY321828-20210731-02470zhu_jx@ccmu.edu.cndaviscg@163.comHY321828-20210731-02480HY321828-20210731-02481980131561@qq.comHY321828-20210731-02485heyibo15@126.comHY321828-20210731-02488HY321828-20210731-02490HY321828-20210731-02495m201975879@hust.edu.cn hzlxl@163.comHY321828-20210731-02502HY321828-20210731-02503xzs_duanxuejun@163.comHY321828-20210731-02504HY321828-20210731-0251615011251799@163.comHY321828-20210731-02523HY321828-20210731-02529HY321828-20210731-02530HY321828-20210731-02531HY321828-20210731-02538HY321828-20210731-02555HY321828-20210731-02558miaolysuzhou@163.comHY321828-20210731-02562HY321828-20210731-0256413788224729@163.comHY321828-20210731-02565jiachengyou@163.comHY321828-20210731-02569HY321828-20210731-02570HY321828-20210731-02573419812601@qq.comHY321828-20210731-0257611918441@zju.edu.cnmeitian@zju.edu.cnHY321828-20210731-02577HY321828-20210731-02579HY321828-20210731-02580468289122@qq.comHY321828-20210731-02585HY321828-20210731-025969129219@qq.comHY321828-20210731-025971347388215@qq.comHY321828-20210731-02598HY321828-20210731-02599HY321828-20210731-02607HY321828-20210731-02611wangs198801@126.comHY321828-20210731-026142621607772@qq.comHY321828-20210731-02618772349773@qq.comHY321828-20210731-02622HY321828-20210731-02634qiusiwenkx@163.comHY321828-20210731-026379742@renji.comHY321828-20210731-02647HY321828-20210731-02656HY321828-20210731-02658HY321828-20210731-02659HY321828-20210731-02661911042610@qq.comHY321828-20210731-02671 7540355866@qq.comHY321828-20210731-02672438201920@qq.comHY321828-20210731-02676liangsheng364214@163.comHY321828-20210731-02679qzhskygirl@163.comHY321828-20210731-02681HY321828-20210731-02683HY321828-20210731-02684hexiao310@163.comHY321828-20210731-02685HY321828-20210731-02688lixl1@sysucc.org.cnHY321828-20210731-02696HY321828-20210731-02700HY321828-20210731-02713782861201@qq.comHY321828-20210731-02714HY321828-20210731-02718HY321828-20210731-02723xiefei_em@163.comHY321828-20210731-02733HY321828-20210731-02735zhangyjyyy1986@163.com18817568730@163.comHY321828-20210731-02737615741667@qq.comliuzengli@163.comHY321828-20210731-02738HY321828-20210731-02753HY321828-20210731-02769seraphkl@163.comhuangdingde@12.6comHY321828-20210731-02781HY321828-20210731-027831046926207@qq.comHY321828-20210731-02787HY321828-20210731-02795HY321828-20210731-02800115817704@qq.comHY321828-20210731-02803HY321828-20210731-02810mmdhmm@163.comHY321828-20210731-02811HY321828-20210731-02815HY321828-20210731-02820HY321828-20210731-02825HY321828-20210731-02844HY321828-20210731-02845HY321828-20210731-02847HY321828-20210731-02848HY321828-20210731-02863qiujia1024@163.comHY321828-20210731-02869HY321828-20210731-02870beeryiyi@163.comHY321828-20210731-02874HY321828-20210731-02881HY321828-20210731-02883HY321828-20210731-02886HY321828-20210731-02889HY321828-20210731-02891zhaoyongsheng@188.comHY321828-20210731-02903HY321828-20210731-02904HY321828-20210731-02916liufugeng@sina.com< HY321828-20210731-02919HY321828-20210731-02921 wN 7 ?zS OR:W 7 ,{N\OUSMO ,{N\O{ \O VnS 7 PETN$v NS-Nyb'Yf[ TNm;Sf[bD^\OST;Sb pQSf ^N 7 P=NpQ WSe;Sy'Yf[WSe;Sb hTepQ V] 7 WS;Sy'Yf[D^\;Sb Nwm 7 Ay~ Nwm^Ne;Sb uQ y^ 7 S^,{N;Sb Hvƒ ^N s#kt y^ 7 PETN$v 7 y^;Sy'Yf[D^\,{N;Sb *Q HÍ _lς 7 _lςwSP[;Sf[xvz@b SN 7 of~=N ~g -NVNl>eQ;`;Sb _}v1 SN'Yf[$v;Sb hg_ U 7 "-fZ zzQQ;S'Yf[,{ND^\;SbN;Sb 7 jlY Ye'Yf[D^\$v;Sb [\ VnWS 7 -NWS'Yf[XnŖ;Sb bSTNׂ Nwm 7 SN 7 ;Sy'Yf[D^\SNS ;Sb hg TR V]'Yf[NS;Sb Ngg shm Ye'Yf[D^\NSq\;Sb NwmN'Yf[D^\y;Sb "eVf Nwmwm;Sb ]N [ 7 -NV;Sy'Yf[D^\vN;Sb Q q\N 7 fWS'Yf[;Sf[b,{ND^\;Sb _im NwmN'Yf[;Sf[bD^\eNS;Sb s Ye'Yf[D^\-Nq\;Sb w*mb -Nq\'Yf[D^\,{N;Sb _ey~g [tm NS-Nyb'Yf[ TNm;Sf[bD^\ TNm;Sb 1g\NS WSN^,{N;Sb s\ lWS 7 ѐ]'Yf[,{ND^\;Sb fOe Nm SNOST;Sb R/ 18F-FDG PET/CTTT68Ga-FAPi PET/CTʋeYwv^SYS'`Ӛ$vNO  uObS H)Rf Ğ`Se 18F-FDGʋeiSOO'`@{$vNO  _ 68Ga-exendin-4 PET/CT[MOʋe\ }$vNO )P)P 99mTc-MDPT18F-FDGʋe1W^y~~~$vuNO  NgR` SN'Yf[Nl;Sb8h;Sf[y s U 7 18F-FDG PET / MRIʋeSS'`yLvNO _[\=N zzQQ;S'Yf[,{ND^\;Sb Y:y*BRPET>fPʋe?\(wm؞u4O^ёh7hurNO  sOg ] Om) 18F-FDGT18F-FET PET/CTʋe1W^y~~~$vuTv^r^($vNO  gNSZ Nwm=Os;Sb) 18F-FDG068Ga-FAPI PET/CT>fPXvʋe萟SS'`WzLvNO  sS Ym_l 7 _m|7hS'`PET/CT>fPNO  Njj Ym_l'Yf[;Sf[bD^\,{N;Sb _[ N>|N"Y7hS:NyrpvPET/CTNO  uObS 7 1g kSuSN;Sb) 18F-FDG/68Ga-DOTATATE S:y*BRPET/CT>fPʋeVHLNO $' ZS z >e\'`oirxSNlS 1ggVf _lς 7 hgOe z{v\ SN'Yf[,{N;Sb hgtQ Ng9N 1gNS _fY V] 7 SP[ؚyN gPlQS RO >_N lS 7 lS;Sy'Yf[,{V;Sb uef QS 7 >e\'`oirxSNlS 7 }vO QS;Sf[bD^\;Sb uQ Nwm^,{NNl;Sb uKfNS _hfO NwmN'Yf[;Sf[bD^\NNm;Sb 7 ;Sy'Yf[D^\SNS ;Sb 7 R8h;Sf[SPECT/CT  7 R8h;Sf[SPECT/CT  R8h;Sf[SPECT/CT  7 Nvfvf WSN^,{N;Sb8h;Sf[y WSN;Sy'Yf[ y^wz;Sb )Y%m 7 8h }lu )Y%m;Sy'Yf[;`;Sb -^ R_ZS TNm'Yf[D^\,{ASNl;Sb YOޘ -NV;Sf[yf[bSNOST;Sb )Y%m 7 sNޘ Y[]s WSe;Sy'Yf[s_l;Sb Y[N ^ 7 8h }lu 7 ^;Sy'Yf[,{ND^\;Sb zfSf q\ 7 q\;Sy'Yf[,{N;Sb ؚQc 'k3O Ğd _l 7 WS f'Yf[,{ND^\;Sb _R [ 7 ~zy Sb:S;`;Sb _Ve hT NwmN'Yf[;Sf[bD^\NNm;SbNb R^Q 8h;Sf[bt  }N Nwm^,{ASNl;Sb T-NO 8h;Sf[bt 7 _Qy Ym_l'Yf[;Sf[bD^\,{N;Sb c_[pg lWS 7 q\ 7 q\;Sy'Yf[ 8h;Sf[b/g ^Nw[Oq\^,{NNl;Sb 7 _Ya _gas {NVf ^N 7 8h;Sf[b/g 7 HtQ sO lS 7 ^y~8h;Sf[ ^y~8h;Sf[ 7 TNm'Yf[D^\Ne;Sb s O\Q _m NwmN'Yf[;Sf[bD^\^tё;Sb Ngj_ slV ;Sy'Yf[[fk;Sb 7 bSm >tv ]^t Ym_l'Yf[;Sf[bD^\8+Y;Sb [8h;Sf[ ͑^ 7 ͑^;Sy'Yf[D^\,{N;Sb ς]'Yf[D^\,{N;Sb RXfP(W?Qz^y~k~ހ$vRg-NvNe Lvb~~~ހ;mSˆ}vvhSvQvsQV }Rg  H\ga 4TVnp) 68Ga-PSMA PET/CTN"SOySpeNMRRzLv`4N^utyrpvvsQ'`xvz S&t -Nq\'Yf[D^\,{ N;Sb _R( 18F-FDG PET/MRhQ>fP(W?QzgfP[Zfg;TLv5t^eۏU\uX[gvKmNfPvRekxvz  H 18F-FDG PET/CT[f~ހLvutR~vKmNfPkxvz ' 18F-FET PETY`TR`Spe(uN:SR$vۏU\TluvsQ9eSvʋeNeSuvTNfPNsNzLvSuoSP-gphvvsQ'`xvz  ܀7u Nwm wehQofR`PET>fPċ0O18F-FDGRRf[SpevSL'`xvz  RVuQ [_ 7$ 18F-FDG PET/CT patlakSpe>fPċN sNzLv>euuHe  _tftf [_;Sy'Yf[,{ND^\;Sb _ga4t0 99mTC-3PRGD2 SPECT/CTN18F-FDG PET/CT>fP(Wߘ{Lv-NvʋeNfP(uNLvʋeSRgv[kxvz  s=NZ+ _WV @r^~ހy iT18F-FDG PET/CT>fP[m]k~ހm]$vvTċ0O\O(u  4bZ ς]'Yf[D^\,{N;Sb 4TO1 WVzSNe;TT18F-FDG PET/CTq_P~f[(WKm^\~ހLv`EGFRzS-NvNfP-N[sY'`P[[DdSyrpvV~'`xvz [e PET/CT(Wxl'`RSW2urzLv YSbly-NvʋeNe\~f[S4N^yr_Spe[TvKmN 68Ga-FAPI PET/CT018F-FDG PET/CTS131I RxWBS(Wly'`2urzLv-NʋeHekvRekxvz * Nim. [18F]PSMA-1007PET/CT[MRRzLv9hl/gTuS YSv4N^NfP[RSW2urzLvlyʋeNfP[-Ng^y~|~m]$vv4N^xvz v^N18F-FDG PET/CTk ! 5C Hs ~~~ހOW{k'`m]~p18F-FDG PET/CTq_Phs  Ng]|O fkIl'Yf[-NWS;Sb UOR puW'`Lvv18F-FDG PET/CThsSvQ4N^Rg  s)RNS. PET/MRI(Wߘ{Lv/gMRSS$vSm]~Rg-NvʋeNfP(W~vLv/gMRRg4N^^(uvSL'`xvz  -# YS'`Ӛ$v18F-FDG PET/MRINPET/CT>fPv[kxvz  ) 18F-FDG PET/CT (W2urztˆ}vؚvRSW2urzLv/gT`v4N^NfP (18F-FES PET) egKmly'`sNzLv`CDK4/6b6RBRluuHe "( Rb hg_k! y~ PET/CTsNzLvOsN/gTR(P[>eu|Q^v4N^xvz  _yhQ zzN, 18F-FDG PET/CTN68Ga-FAPI PET/CT(WÀLvʋeNfP # He 9Oz['`GPsN4Yr$vPET/CTq_PRg  ga T^Nl;Sb eW>fPBR68Ga-P15-041(Wly$vv^(u  q_P~f[(WYS'`Ӛ$v`uX[T-Nv^(uNfP[o0v`'`uuʋeNfPvsQ'`Rg - N_lZ$ WN18F-FDG PET/CTvm^f[`Nyr_Km^\~ހLvm]~ly  syZS) CT4'`v18F-FDG PET/CTvPSSFDGDdSXؚvpN~\ut[gqRg  NgeuZ SN;Sb4 68Ga-FAPI?PET/CT[;TLvvʋeNfP[Rʋ;TLv4N^uHeKmRvk  lIQ( PET/MR[LvRgTQRgvNfP(WSTLv`/gT-NvʋeSTċ0OHe 0ug=N |~'`@{pʋe-N^@{p'`uSFDGDdSvƋ+R  ׋sO SN'Yf[Nl;Sb 18F-FDG PET/CT(Wm]$v ӚOr-Nv^(uNfP(Wly$v-Nv4N^^(uNfP(W^y~QRl$v-Nv4N^^(uN

fP(Waўr }$vSMO$v-Nv^(uxvz 1g sg ӚDdSFDG%_+oXؚ_a  Nge; 68Ga-PSMA-PET/CTvT;mhʋewQ g4N^aINvMRRzLvN~vX_[;mhvkNyMRw'`:gUS-N_xvz  _PNPN WSN;Sy'Yf[D^\WSN;SbWSN^,{N;Sb " 18F-FDG PET/CT(WgfPNW Of[_8^vvsQ'`STċ0ONfPRekxvz  h\ /gMR18F-FDG PET/CT>fP[Lv`/gTTvKmNfP(W_MOO Nzv(o }~T_ʋe-Nv^(u[kxvz "  _Q 18F-PSMA-1007 PET/MR>fP(WMRRzLv-Nv^(u swm\ PET-MR(Wy i/gT$vh_irGSؚ-Nv4N^^(u ς[R MoJW3IQT;Sb 18F-DOPA(W^y~QRl$vcKm-N4N^^(uNfPxvz  Xo$ 68Ga-DOTA-NOC PET/MRI (W2urezRNۏvʋeNe. 18F FDG S18F FAPI PET/CT[hKm~vLvNSvQ?S'`lyvʋe'`Rg   UOlpg ^];Sy'Yf[,{ND^\;Sb# RʋMRRzLv`vPSMA4'`/FDG3'`uvp[/gTuS YSvKmNy:S4N^MRg?\(wm؞uN-m|7hˆ}vlyvq_Pf[xvz / 18F-PSMA-1007 PET/CT >e\~f[(WRʋMRRzLvΘiRB\t+RTlyKm-Nvhs sSS`i [N'Yf[;Sf[b,{ND^\;Sb k\z 68Ga-PSMA-11 PET/CT(Wr^q~T_-Nv^(uNfP[~YNK/T~ހm]$vvT$ReNfP(W;TLvTRgTv:SR;u-Nv4N^^(uċN  %& Ng%fs$ 18F-NOTA-FAPI-04 (Wlyvp-Nv N TDdS gRNLvutRW Os%f q\N,{N;Sy'Yf[D^\$v;Sb Nёf hQofR`PET/CTJSBRϑ$v>fPǑƖec"}vRekxvz  UOOl Ye'Yf[D^\-Nq\;Sb & 18F-FDG PET/CTTT4N^Spe[RʋYS'`Ӛ$v`uX[vKmRg NgO 18F-FDG PET q_P~f[Km^\~ހLvN2m]~ly  hT܏# m^^y~Q~(WMRRzLv68Ga-PSMA PET/CTuvpR;u-Nv^(u  ĞU\a% WNvcw_:ghVf[`NvPSMA PET>e\~f[VPyr_(WMRRzLvʋe-Nv^(u # PET>fP(WeWvTCD47/PD-L1Syr_bSOeguHeċN-Nvxvz  sq *=Nq. 11C-ƀxPET/CT>fP[XS99mTc-MIBI>fP Nfnxv2ueN`vʋeXvNfP(Wt+RLvvTm]~lyNm]~S^'`Xuv4N^NfPgOevRekc1hTN3hT^ߏ>fP!j_vk +- /1 H^h" FDG PET/CT(WlV@~ހ'`m]~~~ހXYuwguX[s-Nv^(u NggQ q\N'Yf[P;Sb Ngf 18F-FDG PET/MR(WULvRg-NvN

fPxvz  Nges -Nq\'Yf[$v2l-N_ jkS Lv$v!jW-NABCG2h4ls^veR'`SƉSRP[q_Pf[xvz  Ng ^x) 18F-NOTA-FAPI-04 PET/CT>fP$vFAPQnx'`vW@xT4N^xvz " WN18F-FDG PET/CTyLvcpeN~vLvSSvpvsQ'`xvz  ؚs WS'Yf[D^\;Sb8h;Sf[y Y[%f " WN18F-FDG PET/CTq_Pf[v~vylyLvvpR^vxvz  WS'Yf[D^\;Sb2 18F-FDG PET/CTRgNO~+R^\~ހLv`vuX[]_)R(uq_P~f[Km N TepvuX[s < UYUY fk_! 18F-FDG PET/CT(WzLvEGFRWVzSKmNfPKm~vLv>euuHeSL'`[xvz Hwml SN'Yf[m3W;Sb ؚ[3 SuegS-Ng18F-FDG PET/CTq_P$RhQ[ GYёm]$v`uHe0Tċ0OSTRB\vq_T  kSkk" 18Fhb~~~ހ;mSˆ}vb6RBR(W~vLvv[SRek4N^^(uxvz u8l܀0 18F-FDG PET/CT -ibceIQDOT Y!j`bP[sNzeRSuuHeċNv4N^^(uxvz  szɄ -NVNl>eQzzQQ;S'Yf[,{ND^\;Sb ^ޘ hQ>fPDdS99Tcm-MDPv]'YuvpNO  ^S\ [_wz;Sb YSfl 18F-FDG PET/CThKm g@{$veg NTY lyNO ĞUY3t ^y~m]$vu18F-FDG PET/CThs:NxQW 2Ns_ NO   y2s^ 18F-FDG PET/CTʋedce'`aS̃agNO 3[NS ĞvMb l\99mTc-MDP31\e?QzeB\>fPNO  hSfq [Y 7 yWBurkittm]$vNO  NN [Y;Sy'Yf[;`;Sb u)P' NOUvSS'`vy iTm]~~Xk'`uuv18F-FDG PET/CThs %  18F-FDG PET-CTʋe7u'`~kLvNO ~ WSN;Sy'Yf[,{ND^\;Sb 18F-FDG PET/CTʋeU?QzyT`SMONO 4TfNvQ _l 7- Nzp:NSurvErdheim-Chesteru 18F-FDG PET/CT>fPNO ) O'` Nv7h@{Qv$v18F-FDG PET/CT>fPNO  k3t gaobonn 163.com 18F-FDG PETCTʋer }'`~k~'`npNO y5x 18F-FDG PET/CTʋeÀuSNO hs lWS YSuS18F-FDG PET/CT >fPNO  _vfvf u 7 hQ>fP~~_8^DdS>fPBRNO Ngf_f_ uwNl;Sb 18F-FDG PET/CTʋeNTMuNO  ݐO RSfޘ5 18F-FDG PET/CT>fPT68Ga-FAPI PET/CT>fP[NOÀpSb~ހLvSyTlyʋek ! hQ_8l YS'`Ӛ$v-Ng^y~|~ YSNO Y?Z 68Ga-FAPI(W^y~QRl$v`-Nv^(u l)n` NOÀLvTv^~u(W18F-FDGS68Ga-FAPI-N N Ths  ]] !N ?QzOllieru18F-FDG PET/CThsNO  H } MRRzLvTv^\~ހLv68Ga-PSMA PET/CT >fPNO  cMRRzLvS8h }S>fPBRPETkbc-Nv_8^>fPNO  hgQR" 68Ga-PSMAS18F-FDG MRRzLvY!j`kbc NxQWVPNO  ÀpSb~ހLv68Ga-FAPIN18F-FDG[k>fPNO  zl[ 18F-FDG PET/CTʋesNzm]$vNO TT f T\n;Sy'Yf[D^\,{N;Sb NO$ 18F-FDGT68Ga-DOTATATE PET/CTʋ_MOzNO  pg) Rosai-Dorfmanu18F FDGS18F-FAPI PET/CT>fPNO  % $ 68Ga-PSMA-11 PET/CT ʋe?S'`?\{-YNr~vNO  Ng^ eu 7 18F-FDG PET/CT ʋMRRz~8hv^YhV[S/}NO S=NbwmKQ+u euꁻl:SNl;Sb E\pc __1Y8^S[_u18F-FDG PET/MR>fPNO  PET-CT ʋeS NSUWzLv4OlyNO [)Yl_ ;Sy'Yf[[fk;Sb Y>e\'`>fPBRʋeMRRz$vNO SNo q\N 7 99mTc MDP SPECT/CT ʋev`'`$vNO  Y[TY q\N,{N;Sy'Yf[,{ ND^\;Sb N 99mTc-MDP SPECT\CT>fPʋeSO N`SMONO sZ SuS18F-FDG PET/CT>fPNO  shf 18F-FDGؚDdSo'`^y~$vNO H^s _MOÀVSPECT>fPNO  s fkIl^?Qz;Sb hQFDGN"%_+o'`XؚvY tSO$vNO  N\wZ -Nq\'Yf[D^\,{N;SbWSb$ 99mTc-MIBI SPECT/CT Sev>fPʋe2urzz$vNO s^t 131I-SPECT/CTSsnl'`2urzLvsNzy i'`lyNO -^ NwmN'Yf[D^\,{mQNl;Sb WhQR 18F-FDG PET/CTʋ~8h'`ypNO 1gs bq_Tq_Pʋe-N_ ba'`\tpCTSMRhgaYSsӚY @NO  }v^Q [ؚ\;Sf[q_Pʋe-N_ Ng\` 18F-FDG PETCTSMRI_:gTʋeSS'`LvNO  swmUx lSwa4lq_T;Sf[q_Pʋe-N_ 7 18F-FDG PET/CTʋe2urez$vv^YShr$vNO wm [-N;Su;Sb nm 18F-FDG PET/CTSMRIY!j`ʋe[LvNO  ؚN0N %fq_Tq_Pʋe-N_ ^yym1Y v2urezNO  7 [r^t* 18F-FDG PET/CTSPET/MR>fP\@{$v4Oba'`nuʋ:Nv`'`$vNO  _Ny Ye'Yf[D^\-Nq\;Sb 7" 99mTc-MIBI SPECT/CT_Lpl>fPʋeQrR $vNO P[ hs:N%`'`zpvΑuWATTRm|7hS_uNO  O mzhao1981 csu.edu.cn  hQ>fPʋeoSuNO  _ sS SS'`d[z'`~m|7h$v18F-FDG PET/CT>fPNO  vLv^lv NSly18F-FDG PETCT bPNO  9\~q HQ)Y'`QrR R vNO u 8^]^,{NNl;Sb 18F-FDG PET/CTʋeNO~+R>\Ϟm'`$vNO Ng Ve FQQ;S'Yf[,{ND^\;Sb _~g >eu[^$v PET/CT>fPNO  ѐet SSvp NflyLv18F-FDG PET/CT>fPNO  s!`%f Sweet~T_PET/CT>fPNO  ݐyb 18-FDG PET/CTʋeYS'`Ӛ$vNO Nglef_ 18F-NaF PET/CT>fPh{kؚN"NO 18F-FDG PET/CTʋegfPNO  =NU ~'`lxSuNO ĞGY\ Ym_lwёNS^-N_;Sb ѐR |v(o }v Nl\lu%N͑vϞm'`4l2O  _^ _lwWS f'Yf[,{ND^\;Sb ~_MOU~ހ$v18F-FDG>fPNO  SwZ PET/CTʋegfPNO ! N NWS 7 ݍ^$v'`uSSPECT/CT>fPNO  sim ff;Sy'Yf[,{ND^\;Sb 18F-FCH>fPʋe2urezLvTv^2urzLvuONO s?epg 18F-FDG PET/CTʋeƀSYb_'`*j~$vNO 18F-FDG PET/CTʋe YS'`YopNO R`:N3 18F-FDG PET/CTT18F-PSMA-1007 PET/CTʋeÀ^y~QRlLv4OY LvhNO # ~Sf_ Ym_lw)n];Sy'Yf[D^\,{N;Sb UdW! p'`GP$v7hnlhz~ހ$v18F-FDG PET/CThsNO<  y3 68Ga-DOTATATEN18F-FDG S8h }PET/CT>fPʋeHQ)YS NhQ4O_MOACTHNO  -1 tIST vlx~4OS18F-FDGDdSXؚvPET/CT>fPNO  H xxv?\'`S$v~SNOxoSuNO sO[ 18F-FDG PET/CTʋeRAIR-DTCrS_lyNO  g_k( Maffucci~T_Tv^Sn'`[SOv`'`$v18F-FDG PET/CT>fPNO $ st 68Ga-FAPI PET/CT ʋesNzSS'`@{$vNO e ΀?QWzLv18F-FDG PET/CT NO  V NOFDGN"vT`SMO18F-FDG PET/CT>fPNO  Ng`i0 68Ga-FAPI TT18F-FDG PET/CT ʋeZr~ހLv9hl/gThQYSly$vNO  "ޘ WSe;Sy'Yf[WSe;SbPET-N_  99mTc-MDPhQ>fP(W@SuGP'`$vv^(uNO 7 _ŖgZ dce'`|tb[P[̃uFDG PET-CThQ>fPNO  OGY Ye'Yf[D^\NSq\;SbPET-N_  7 uS]v`'`2urzyX0yTy ily131IluNO  18F-FDG PET/CTʋSShQYSuvpNO Af) 99mTc-MDP>fPʋeIgG4vsQ'`uu4Oؚ@u0Àly'`(l@wuNO  _Q2 ?\yQwm؞u`QWN18F-APN-1607 PET>fPvtauˆ}vlyNv()vvsQ'`xvz " vTEpCAMv>e\'`8hxMSOcv6RYNċN  OSvRndV{euNMNO>e\'`SmZvxvz ck5uP[>fPBR18F-FP-(+)-DTBZTb]zOS  Ns$ NyeW]xWTU{|$vON'l>fPBR18F-metronidazolevxvz ! N)P R\'Yf[D^\;Sb 7 eWFAPIvTnYuʋuNSOScvg^NRek^(uxvz  Y$ wQ gؚ}xRvV7hZY]~s||(uNlu*gRS2urzLvv[xvz ĞUx -99M/qQhؚRP[h(uN($vvMRI/SPECTʋe   _t 5] 7! >e\'` TMO }:y*lxvzCT-707(WeP^7u'`SՋSOQv8T6eTcl  5Z 5];Sy'Yf[D^\;Sb 7 sfNS A>fPBR18F-AV45vꁨRSTbS4N^  Ğ?ewm& WNpWvPSMAvTb6RBRvTb0>e\'`68GahSvQSOQY'`(vxvz  R m SvؚHemvr1lhKm99mTc-TRODAT-1^[ f_gSO  R%fN Hcks^ HPLCKm[DAT>fPoirsQ.-NSO-CClTSvQ gsQir(  Ği_N "Oeim 131IhS-ZYNp_tv6RYS[$vuHevRekxvz  Ngsj 5] 7# 64Cu-FAPI-PEG-UMNPs~s|cv6RYSRekRP[q_Pxvz e=N 5]'Yf[ ͑^ 7 Al18FhvS(lWx{|\RP[c(W($vʋe-Nv^(uxvz [sO ͑^^$v;Sb HSfo% vTPSMAv68GahDOTA-DiPSMAcvPET/CT>fPxvz  !  _ V! EQ(r^~ހPET:y*b/gv^zS(W|~'`~eru\ -NvR`vKm  Xo h _lςw_lS;Sb 18F-Xblf<\v6RYSvQ(W{|Θn'`sQp>fP-Nvxvz %Npg vT-JSsN|vvPETcvhTRek>fPxvz  RZup 68GaheQuk-NTbSONB11-59vRekċN  R~g xN"PET>fPBR18F-FDFPv6RYTuirċNRekxvz  gSs ub }SSObbBRJR11 PETcv6RYN>fPxvz  "S WN$vN"@wvvsNzLv^bSOvT>eo PLK1:Nvpv{|b6RBRv0TbS;m'`xvz RP[ CD47yr_'`~s|bSORP[q_Pcv6RYS4N^MRxvz  _S NwmN'Yf[;Sf[bD^\NNm;Sb : Al18F-DX600-BCH (uNTsNRir@{'} _ }lbcv 2 v^OeQ'` PET hKmv4N^MRċ0OTRek4N^xvz ! &+ N! Caspase-3T^WPET>fPc(uN^\~ހLvSuuHeċN  sywZ2 |(lxRS }1aSSOvT:y*BR[11C]V1a-2006T[11C]V1a-BalovPETq_PċN  * +. -_:_" NyeW|xx~g99Tcmh__Lpl>fPBRv6RYSRek>fPċN  _)R -NV;Sf[yf[bY_@{u;Sb e~9 S(Wuir;mSOQvchr-BSAv\RP[ck5uP[8h }c68Ga-DOTA-MAL(uNċNuS~~'lS؏Sr`vxvz ( SU\ ўr }vTRP[c18F-P3BZATbelv3z['`c  *mckn fkIl'Yf[Nl;Sb \S=N~( eNNTauˆ}v>fPBR18F-APN-1607vTbSۏL'`8h N'`uv4N^xvz  Ngf ub }SSObbBR68Ga-NODAGA-JR11v6RY  yey[ $NyeW99mTch]xWTU{|>fPBRv6RYSON'l$vvT'`xvz  -ss eWVSOvck5uP[8h }-86v6RY  HOz SN'Yf[Sf[NRP[] zf[b 7 18FhvKRAS G12CzSvTc6RYSPETbPxvz  SsOO eWQrukbSOssUSbv131IhS\ SOQR^xvz  ʋuNSOS~s|}SO(WY!j`bP_[ N$vOS Tluvxvz NgN n D1SSOvTRP[c(uN\~ހ>fPve(u  _\ ;Sy'Yf[W@x;Sf[b 1gۏ 68Gah~s|bSOhKm$vPD-L1hvRekxvz  11C-AZD9291vꁨRSTbSvQLvPET/CTRek>fP  NNSs^ _&f, $vxmmCD8+ T~ހyr_'`RP[c68Ga-NODAGA-SNA006uirf['`xvz % ĞOe] ς]'Yf[ U[nSSO>fPBR18F-FFNPvꁨRSTb  Sfs^# 18FhveW b'`̖o }SSOvTcv0TbSPET>fPxvz  hT RtQZQ TbNyvT~ހQNveW\RP[PET>fPBR  NfNGY WSe;Sy'Yf[ URNS eWm|7hˆ}vc18F-DRKXH1vꁨRSTbN6RY  O NwmN'Yf[;Sf[bD^\eNS;Sb8h;Sf[y h܀( vTA PETclhF }{|fPm]{Nm]~_8^~gRg(WvTYy$v/gT Nm]4lʋe-Nv4N^^(u "# ؚ[ YSf)Y 8h }R`>fP(WċNHQ)Y'`S?\xub_`?QR-Nv^(u eP6O _8lf[% 99Tcm-MDP>fPʋe?_yoS<\~T_v^NOx'`oSu19O "$ Hf[_ 99mTc-DX SPECT/CTm]>fP(uNm]ovʋeNfP0SPECT/CTT>fP[USSly$vʋe\O(u  }v^S )Y%m^,{V-N_;Sb ?\x0ALPTT>fP[NOxoSuvt+Rʋe  ˆ}v(wՋċNUSO?\{͑^h;TnǏRvNfPTTN-CTCʋeƀ{h;'`ĞuvNfs(Wʋeeg4Y:@'`OW{k-Nv^(uNfPTT[ϑSPECT/CTt+RGPSOhTVagNGPSO~gRvN\Ϟm'`Vz$vʋe-Nv^(uNfP(WR ؚS4N^^(uRg % 8h }:y*~TsNg|"l|TlՋ(Wfo~T_`\~̃Ǐ^u-Nvelxvz HNe tZ?QĞu99mTc-EHIDAƀR`>fP58O~gRg  - 99mTc-ECD SPECT@AmLpl>fPt+Rʋe$Ny;NNWegwRxvRekxvz T 3~[yDdSkfP-Nv^(u  R`+Y ^];Sy'Yf[,{ND^\;Sb >e\lu[^\~ހLvly8h }>fPvq_T q fkIl^,{N;Sb 99mTc-SC SPECT>e\'`8h }Ӛ>fPv4N^^(uxvz s%fh4 99mTc-MIBI SPECT/CTT>fP(W~S'`2urezRNۏuSHPT /gMRʋe-NvXvNfP[sNzLvMRTm]~lyvvsQxvz _1r- 99mTcO4-_MOÀϞ>fPe^(uSPECT/CTeB\Tb/g(W\?QSuKQ\a[vNfPċ0O$vmp;mS&^@{v8nySӚQ ieQ͑^/g;m'`SaT NgS 7OSAPHO ~T_`hQ>fPyrpRg  UOs`PET/CTSSPECTvq_Phsv^e.s Y`N  ߏ\< NmWS^-N_;Sb uOIN) V~'`Rgd"5\Sp?Qz@nb }CGSؚ[8h }Y`>fPnxʋ%`'`vpvsQ'`c  se_ 99m-Tc ~s|SO;m'`Sm^[sNzLvMRTm]~hKmvq_T Y[O VnSwAS0X^Nl;Sb )R(uYB\^y~Q~[VzfR{| suQCQ R`>fP[?Qzy4l-Nv4N^NfP(WMRRzLv4N^ʋe-Nv^(uNfP(WSS'`2urezRNۏ/gMRʋe-Nv^(uNfPʋee"70\t^%`'`h^Xvxvz   Hj hQkbc[Pagetuv4N^-N^(uvRek‰[  ؚt SNy4lmo;Sb hg> 99m Tc -DTPA SPECT/CTfPNfP[SAPHO~T_vʋeXvNfP/gMRʋeSS'`2urezRNۏuv4N^NfP(Wl\<\R ̃agSluTċNvNfP[v`'`$v YSċ0ONe\luT?blR_vq_TV }  HiOT m3W^,{NNl;Sb ĞQ 125Iluxl'`RSW2uLvvuHeRg Ng"k"k ͑^^Nl;Sb NWS 7 131Ilu[RSW2urzLvKb/gT`uHeq_TvvsQ'`xvz R m NWSw$v;Sb zfR 8h;Sf[luDTC:W@bzzl-N131ISm^vxvz  Rf ?^NS Graves2uN`131Ilu1t^TߏS'`2uQq_TV }Rg   Oegq% 177Lu-DOTATOCluۏU\'`^y~QRl$vv[hQ'`TQgq\BRϑxvz _x! vxR䅱x[NsN4Yr2urzLv~ހTPC-1RSRSDdx\O(uvq_T  8h }lu 7 _Y [N'Yf[,{ND^\;Sb hg1rl RxukGrR131xluGraves uv^(uNfPSluvxvz  _ꖅh ˆ}v~s|PgeN[IQpN>e\'`8h }TTlu*gRS2urzLvvxvz  _%fh 131IhviRGDOpYlSO[*gRS2urzLvvb6R\O(uxvz  _^tV ly'`xbb'`RSW2urzLv`v4N^yr_Rg sy 131IluMR_s Nv~ހ4ls^[RSW2urzLv܏YlyvKmNe\~f[v2urzLvm]~ly/gMRKm:|~V~T_Rg  m-223luly'`SRbb'`MRRzLvlyRek^(uċN  _OckOp SN'Yf[,{N;Sb8h;Sf[y \$ [18F]FDG(W͑QX$v_sXS9eUPD-L1vsQvMQulu-Nve(u  eT S'Yf[ _s_ S~n 7, 6R &{TVEhQPICs/GMP(ϑv177Lu-PSMA I&TNTSvQ gHe'`Rir[ ! H~IQ S~nX[ubN gPlQS SIRT5OۏRSW2urzLv$vuTOۏ131Ilubb  eo! ?QzTgAB3'`RSW2urzLv`TgABSSRNuHeS^vsQ|  5u݋^~bt(W2urzLv131Ilu-NvHeg  UOsO* RR-PTC`Y Z[u`SY Z~@\vq_T 4Z Hzl 2urzsN4YrLvm]~yr_N131IuHenavsQ|  RSW2urzLv/gT131Ilu_w>Umz_c$Ov2SHeg‰[  [\)R Ny(uNhKm>e\'`MSOluRLT luT^vgIQc  _~ 131IluGravesuuHeV }Rg ) 90Sr-90Y8h }we4TTlegx{VTm\nfP(WRSW2urzLv`/gT!k131IluQV{-Nv\O(u  N*mZ X_[ Nx125|P[luly'`m]~vuHeRg  ѐO [ f^,{NNl;Sb$ 177Lu-DOTATATETTlU^)R(uN^y~QRl$vluv[xvz # gsY'`fPSluxvz  [Q=N VtQ^,{N;Sb 125I|P[_RNeQ/gT`hTV\BRϑvvKmxvz sl_ ,{ NQ;S'Yf[,{ND^\;Sb I131lu2uLv/g`yg_tr`xvz  _hTf_ xOpveW>e\'`oir(uNb~~;mSˆ}vvTluvxvz  _ /lSm223RaCl2 Ygq\\BRϑKm[S2bce  uIQ[& WNTGCApenc^xvzTEKWVh4ls^ N:y2urzLv`]v4N^~@\  Ne -Nq\'Yf[D^\,{mQ;Sb s^% RSW2urzLv`~N͑~TSHl\131In2uluTSOYBRϑS_ϑsvSS  .SS FKQIN 2urzLvly`?\m-NmiRNAvhRg  WfPvbt  7 _s q_TRSW2urzLv131Ilu`aw w(ϑvvsQV }Rg  sFQ`i UOŖY 9eoYun9_8Nl\l(WR`>fP-Nv^(u Ğ_NS$ ĉSbtMT^(uN18F-FDG PET/CThgm]$v`vN

e\'`8h }luvb:ghVNKmϑSO_v gHe'`T[hQ'`vċN ؚ[O btr^(W>e\'`8h }R`>fPʋeǏ z-Nv^(u  _OZ ĉSAm z{t(WPET/CThg-Nv^(uxvz  hg]0 WNeP^Ye_vwL:Nul[2urzsN4YrLv`(W131Ilug`~vq_TN*N:g[gq[  u%fq RSW2uLvfNluON'`[2urzo }4ls^Sutchq_Tvg R[Oe O(bt(Wkvu`?QLPET-CThg-Nv͑'`  HeOe _ga Em8h;Sf[bt^%`\~(W8h }u?bzSNN-Nv\O(u >f_f_ [^l(WRSW2urz$v/gT`131Iluv^(uHegċ0O  wZ R:__tbt[PET/CT`v No`~SVP(ϑq_T  hgh hQꁨR~o|~(W18F-FDG PET/CT>fP-Nv^(uNfPBRY l\1YsvHeg0  7 Qe\'`8h }lu`v_tr`ċ0OSr^V }Rg ŔO\[18F-FDGl\\2bNfP` 9_8N l\-Nv^(uxvz  Ğ% c"}ck_QSul(W9eU2urzLv/gTLx131lu`&qQSaw w(ϑ-Nv^(u  ؚVV WNQ~eZSOveP^Ye[x131` goǏ z-Nvq_T  kY eQpu`gRSW2urzLv`x-131131I luv  kQk&[eh,g2urzp`4N^uHeq_Tvxvz 4bQGY wmWSwNl;Sb s OSe^{t(WhQ>fPhg-Nv^(u hge$ nf>f~oe_N]NexؚSl\hV (WPET/MRX:_hg-Nv[k‰[  hTvfvf ^]hQof;Sf[q_Pʋe-N_ ECThg`NƋ+Rv9h,gSVRg*NHh 7 >/T ѐ]'Yf[,{ND^\;Sb8h;Sf[y c:_S_tbt(W131IluOOb2urzLvbtMTvHeg  YO)RNS! NOtZ|^?QW~~$vI-125|P[ ieQ/gTtRcGSvbt‰[*NHh  7 YpUpU s[NS 369387968@qq0com  [ehQR`PETCTvbt[  wm4t NwmN'Yf[;Sf[bD^\NNm;Sb$ *N'`S|?\unߘ[2W|?\u4O$v`(WPET/CThgMR@|c6Rv\O(u  =N! KAP(WMNO8h }131Ilu`>e\'`u;mW>WkYu\BRϑ-Nv^(u  s\4t _N" SeZRfP(ϑvV }  cSPECT/CT(ϑc6RN~bv͑'`  9~ peW[WCZT SPECT@AmLplbPvVP͑^elOS  hTŖ)P ѐ SPECT/CTY3z['`hKmR jlO6O& NyevꁨRRrRQ~S2S-ARSNet[s)R?\V-Nvn^ꁨRRrR  fؚ[ Nwmt]'Yf[IQ5uf[b P[N PET/MR(WT2WIT18F-FDGN">flnfbPǑƖ[MO[k  Ng3u! ͑^Spe[eWJS[SOcKmhVSPECTeB\VP(ϑq_TS͑^SpeOS  sm WNq_P~f[ۏL~R Suh^XluLvvTċN NgBhs- SPM 12~NSRrRlNe^~'`MQl[18F-FDG PETVPۏLhQSvHegk ! g`f ͑^B\S[8h }_eB\VP(ϑvq_T 7 l SN-N;So'Yf[Nv;Sb 7 h!j_ǑƖ(WpeW[PET/CTVP͑^v^(u  ςQR lS'Yf[D^\;Sb h[\_c$O'Y v2b\O(uSvQ:g6RvRekxvz ^NS )Y%m^,{N-N_;Sb lUZ 32Pwe4hVYhT\BRϑhKmS2b^  _m^ -Nq\'Yf[Y[8N~_;Sb! 9eۏv^< ;mRn^!jW(WPET-CT$vVPRrR-Nv^(uxvz  NgRCg' CARE kV TTCARE Dose 4Db/g(WPET/CThQkbc-Nv^(u  hgh TNm'Yf[D^\ Nwm^y;Sb$ BSREM͑^{l(WR eWW18F-FDG PET/MRbPvRekxvz  hg[O! c"}~N͑^b/g(W68Ga-FAPI PET/MR>fP-Nv\O(u  7 .OO NS-Ny'Yf[fkIl TNm;Sf[bD^\OST;Sb PET-CTvb/gd\ONVP(ϑO OO ѐ]^-N_;Sb 4TY+ WNNOBRϑl\v18F-FDGhQofR`PET/CT(W N TSO͑cpe`-N͑^eHhvc"}  )R(u18F-FDG\O:NPET/CTfN'`e8^(c!hckc"}xvz  bf NyWNR`PETq_PXVX:_>f:yel  N_ h]^Nl;Sb ^ T^ }^蕺eFg̃hKm|TlՋ T^lYtňnv Y[f$ YT[CZT SPECTv:g^(uNKm{123I-MIBG_~kvxvz   _[& WN PET/CT-NvCTq_PǑ(um^f[`NelۏLR:SꁨRRrRvelxvz  sw' 68Ga-FAPI-04 PET/CTR`>fP N TepQuvphKmRvk 8h;Sf[b/g 7 wm 8h;Sf[hg-NqS͑u`v2'`r^[V{xvz Y[NuQ >eQ;`;Sb,{N;Sf[-N_ s^tl ȏ^tCL-2000iN>e\MQuRglhKmVnv]_Rg  H`CQ Grl[90Srwe4luvBRϑ  YO Ğw^-N_;Sb* 18F-FDG PET/MRINPET/CT(Woirl'`kvuuvp[MONeQ;`;Sb,{N;Sf[-N_8h;Sf[y" FOCUS DWI[kDWI(WvTPETMRʋe[LvORvRekcvz  sd# P[EQ.PETb/g(WYPET/CTKNۏLSUVfPxvz  Nggas hQ>fPShl\99mTc-MDPThTV\BRϑRg  [s^ ۏNekcؚpeW[PET\uvpRRTVP(ϑvxvz  yi] N T͑^e_ N TǑƖe[[ϑSPECT~gq_T  Rpg SN-NeS}Y;Sb 7 [=N zfƋ+R|~[>UmzR`>fPzSORvċN =N/ ASiRTTꁨR{5uAmb/gjVXcpeSPET^MOǑƖe[?QzPET/CThQ>fPVP(ϑvq_T $ YOy 8h }R`+GFR>fPvq_TV }QRg  \gSfIQ N]zfAI (W_8h }@AmLpl>fP-NvRʋe^(u )Y%m;Sy'Yf[;`;Sb8h;Sf[y$ Scatter Limitce\P6R b/g(WPET/CThg-Nv^(uN

fPSUVfajSTeB\>fP(Wʋe(u~g'`iSOS)b-Nv^(u S~l. cgqWS 523-2019hQ[GE Discovery NM|RSPECTۏL(ϑc6RhKm  !& sSS 18F-FDGhQR`PETSpebPv4N^eHhOS  NghNS SPECTeB\ǑƖSpevc YKN0N. 18F-florbetapir PET/MRI[ϑvKmYS'`lxS`Ӛ11YTb` Yv~Txvz  _Oe( SOS:_^vSpe0O(PERSI)el(W tau ˆ}vPET >fP-Nv^(uxvz  1 Y~^ċ0Otauˆ}v>fPBR18F-APN-1607(uN?\(wm؞u`Qtauˆ}vhKmHevxvz  %( 1 18F-FDG PET/CT(WbNMDARꁫMQu'`pvRʋeNfP[^ёhuʋeNfPċN N TegPD`vSSOR^`Q  11C-CFT PET/CT>fP[^ёhuʋev4N^NeQSb:S;`;Sb- l'`kvu`?Q'YJStye/gMR18F-FDG PET/CT>fP(WhQ/gOJSt'`uS-Nv\O(u - WNNSOS18F-FDG PET/MRvPETNASLċ0Okvu@bNS'`\1YT~vvsQ'`   PN4t _fP^ёhuvsQuuʋevRekxvz WNVv?QzSkvuN"Q~xvz PN 0uh t^{@Fmlu9eU6qp\ wRvRek[xvz q3 18F-APN-1607 Tau PETbPċ0O?\(wm؞utauˆ}vR^SNuuۏU\vsQ'`vRekxvz ! Y[ 1 11C-CFTT18F-FDG PETTT>fPt+RNQ~ek`:NzQ4N^hsv\@{uN^ёhu % NF-1`kvuS\O NSOS18F-FDG PET/MR[~bwckvuvp  R R`'Ya|N"9eS(Wck8^_?aSSOv`'`$v`Rc + ^(u99Tcm-3PRGD2>fPoh{v-4dlb{|ΘnsQp@{b_b:g6RSuHe‰[  f[/ 131I-(cRGD)2/HSA@ABZ>e\'`~s|oirvTlu N4'`sNzLvuHeS:g6Rv[xvz R܀ ze$ x-131hCAERIN 1.1Y[2urz*gRSLvvQgq\luvxvz  ^O' Gravesu4OGravese\'`xDdS 7 CD93vT8h }c(WR |7hlxSeWWRP[>fP-Nvxvz ςhf q\N'Yf[ OBhNS$ vTmTOR;mSb6RAKT/PRMT5_^\~ހLv(euSv`'`ۏU\  Rg! ͑~zukAd-TSHR2896RYGravesuRir!jWvelc  Sg'lS_|agN'`SO|(uNsNzLvlyʋu IGF2BP2(W2urzsN4YrLvSf<\RSbb-Nv\O(u (e PSMAvTgIQcPSMA-ICGvTbSSOY  HO }vN }6b6R2urzLvxlЏSOh  _V:_" |?\uƉQuS18F-ML-10 micro-PET/CT>fPxvz  vTUBR5v~s||~ggʃlu~ހLv  jlh+T Nwm^,{NNl;Sb YO vTPSM<AvWNя~YII :SvS!j`RP[cv6RYNuirċ0O  Ngn SN'Yf[,{N;Sb 7 uIxǏp38_b6RYlSO[vQv~ހXkT'`  -N Nwm-N;So'Yf[& miR-887-3pǏvTRNF40[S'`~~s~ހQNT~ހYW("N1Y  Nwm^,{NNl;Sb 68GahvN2u]YRc(uNsNzLvʋuvRekxvz 1g[^ 2urz~z:Rm-NNnxSvKm2urzsN4YrLvm]~lyvNe\'`8h }68GaT18FhvGPC3TPSMASSSOvT:y*BR(W~ހLv-NvPET>fPxvz   (+ H)Rf N2uS̀Ǐb6RMRRzLvv~|SO|T8TX:_bOW@xvb$v\O(u sO -Nq\'Yf[ ba'`HBVag@nIGF-1 IGFBP-3v4ls^SvQ4N^aIN   g\/U Tg 7 8nl[a!W|?\u'Y ƉQuSv:g6Rxvz  _ u RO NzY S@[SS'`VnXYuʋu-Nv4N^NbS AKT1(W2urzLv~ހ-NhbfIQ1b/gSSĉ_xvz  _)P 8h;Sf[SOYRg[[-NvΘi{t fsO Rpz`@n2urzo }4ls^SSSvQ4N^aIN YNm% w/Yo`SPECT_Lpl>fPSCCTARQ_u@Џ͑^QV{v[kxvz   QwZ WSe;Sy'Yf[z_;Sb 7 hTV' wq(Entropy) :@4O^h;'`Q uu(INOCA)vrzqSiV }   _m% 8h }R`>fPċ0O\W*sQrR ba'`^X'`uSSuSU\Ǐ z-NvR'`9eSyrp % 1\e03\e99m-Tc-PYPs^b>fPʋel2urz }W_m|7hSk  `S[O/ R |7hlxS18F-NaFS18F-FDG PET/CT>fPN_~uSQ rz z^vvsQ'`Rg  Ni`Ha WN_Y[yTSyR[;^X'`Q_u4O_:@vKmNfPʋeba'`@hh^X'`R ؚSSċN`qSi^vSL'`xvz  lc?e SN-NeS}Y;Sb2 N\tsN4Y-]_[X YTSOX[;m_KmQ_uTv^-N^:@'`N\tԏAm`/gTN\tR9eUvNfPvelf[xvz ( 18F-FDG PET/CT>fP['Y _:@-QLpl_c$OϑN"RxvċN  7 _V^& LpleB\>fP(Wba'`@hh^X'`R ؚS`R tVib _/guHeċ0O-NvNfP~;`~ 闐n! N[ϑQrR q_:N ёhQ ċNATPw_Lpl>fPvʋeNfP[ϑ_@Amv[xvz PET_Lpl>fP_sPYKmsY'`@AmLplSpevNfPv[kxvz  \gj_3 蕧c18F-FDG micro PET/CT>fPR`ċ0ON2uS̀[:@-QLpl_c$O'Y _RvOb\O(u #$ 0uvf ;Sy'Yf[D^\SN[;Sb eW~|SOvT_PET/gIQS!j`cv6RYS>fPxvz  ѐss" D-SPECTċNSOY_llu[PCI`@AmLplS_Rvq_T O\O{ 7 -NNS;Sf[O8h;Sf[RO2021t^f[/gt^OXbNAmeNȉh 7v 7,{N\O 77 9;=/@F BM ;D| /FpQHGJaLONXPiRTVXZ\I_ga d1 jfh k+hmo2rPtvryl{-~'z hb ܇|v\V \2 b8 lBͭ)eM#˹5} H1p&*+?U 9l $F3 ~i()4 V6% C),04a7d<A^E IhNURbV[!_0b Ngjjot9x| piu. 3!j/ ccB ZO `lUe'9EL^Uq݃eu *-=MD dMbP?_*+%&?'?(?)?MHP LaserJet Professional P11064 4XSDDMHP LaserJet Professional P1106 Z(d7F4" =??&U} I g} g} 7^} Iv} mg} K} mK} g} K} $ KHY321828-20210602-00022t$t l @ m @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ xG xxxxxxxx ` ` kH ` wI ` ` ` lF h a J nl a I I a I h b Xh o bi IB W bC WF h b X n b I W b W h c S pG c I R c R hg c S pG c I R c R h c S p_ c I R cn R h d ] q_ d I \ d \ h e Vj r ek Il U ek U h e V r| e I U e U h e V r e I U} e U} h e V p e I U e U h e V p e I UH e UI hg e V p e I U^ e U h e V rG e I U e U h f O s f I N f N h f O s f I N f N h f O s| f I! N f" NX hg f O s f Ih N f N h f P t f I N f Nk h f P t f I NX f NW h f O s f I N f N h f P t f I N/ f N h f O s_ f I N f N> h a J n a I I a IJ h a J n a I I a I h a J n a I I a I h a J n a I I] a I] h a J n a I I a I h a J n a I I a I h a Q u a I I a IDl(~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ @! @" @# @$ @% @& @' @( @) @* @+ @, @- @. @/ @0 @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7 @8 @9 @: @; @< @= @> @? @ h a Jg n< ah Ii Ir ah Ir !h !a !J !n !a !I !I !a- !I "h "a "J "nG "a "I "If "a "I #hx #a #Q #u #a #I+ #I #a #I $h $a $Jm $n $an $I $I $an $I %h2 %a %J %n %a %I %I% %a %I &h &a &Q &u &a &I &I &a &I 'i 'a 'J 'n_ 'a 'I 'I/ 'a 'I0 (i (a (J (nG (a (I (I (a (Il )i )a )J )nl )a )I )IN )a )I *i( *a *J *n *a *I *IS *a *IS +i( +a +J +nl +a +I +IS +a +IS ,j ,a ,Jo ,n ,ap ,I ,I ,aq ,I -i -a -J -n -a -I -I -a -Ia .i .a .J .n .a .I .I .a .I@ /i /a /Q /u /a /I /I /a /I, 0i) 0a 0J 0n 0a 0I+ 0I 0a, 0I 1i 1a 1J 1n 1a 1I 1I 1a 1I 2i 2a 2Q! 2u 2a" 2I 2I 2a 2I 3i 3a 3J 3n 3a 3I 3IC 3a 3I 4aL 4a 4J 4n 4a 4I 4Ir 4a 4Ir 5aL 5a 5Jj 5n< 5ak 5Il 5I 5am 5I 6a 6a 6J 6nG 6a 6I 6I? 6a 6I@ 7a 7a 7Jn 7n< 7ao 7I 7I 7ao 7I 8a 8a 8J 8n 8a 8IZ 8I# 8a[ 8I 9a 9a 9J 9n 9a 9Y 9I 9a 9Ig :a :a :J :n* :a :I :I :a :I ;a ;a ;J ;n ;a ;L ;IB ;a ;I <a <a <Q# <u <a$ <I% <I <a$ <I =a =a =J =nn =a =I! =I =a =IP >a >a >[& >u >a' >I >I >a >Ig ?a ?a ?J ?ne ?a ?I ?If ?a ?ID@l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@ @A @B @C @D @E @F @G @H @I @J @K @L @M @N @O @P @Q @R @S @T @U @V @W @X @Y @Z @[ @\ @] @^ @_ @ @j @a @Jr @n @as @I @I @at @I Aa Aa AJ An* Aa AI AI Aa AI BiL Ba BJ Bn Ba BI BI Ba BI! Ci Ca" CJp Cn< Caq CI CI Car CI Di Da# DJ Dn Da DI DI_ Da DIA Ei Ea$ EJ EnG Ea EI EI% Ea EI% Fi Fa& FJ FnG Fa FIy FIR Fa\ FI Gi Ga' GJ Gn| Ga GI GI@ Ga GIA HiL Ha( HJ Hn Ha HI HI) Ha HIl Ii( Ia* IQ) Iu Ia II II% Ia II JiL Ja+ JJ Jn Ja JI JI$ Ja JI% Ki Ka, KJ Kn Ka KI KI- Ka KI. Li La/ LJ Ln La LI LI La LI Mi Ma0 MJ MnG Ma MI MI1 Ma MI1 Ni( Na2 NJu Nn Nav NI3 NI! Na4 NI OiL Oa3 OJ OnG Oa OI OI) Oa OI% Pi Pa4 PJ Pn Pa PI PI5 Pa; PI Qi Qa6 QJw Qn Qax QL QI Qay QI Ri Ra7 RJ Rn Ra RI RI8 Ra RI Si Sa9 SJz Sn Sa{ SI| SI: Sa{ SI: TiL Ta; TJs Tn< Tat TI TI< Ta TI% UiL Ua= UJu Un< Uav UIw UI> Uav UI> Vh Va? VJ Vn Va VI VI Va VI Wh Wa@ WJ Wne Wa WI WIA Wa WIA Xh2 XaB XJ} Xn Xaz XI3 XI Xa4 XI Yh YaC YJx Yn< Yav YIw YI> Yav YI> Zh ZaD ZJ Zn Za ZI ZI6 Za ZI7 [j [aE [Q* [u [a+ [I [IF [a/ [I, \h \aG \J \n \a \I \IH \a \I9 ]h ]aI ]Jy ]n< ]az ]I! ]IJ ]a? ]IK ^h ^aL ^J ^n ^a ^I ^IM ^a ^I@ _iL _aN _J _n _a _I _IO _a _IID@l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~` @a @b @c @d @e @f @g @h @i @j @k @l @m @n @o @p @q @r @s @t @u @v @w @x @y @z @{ @| @} @~ @ @ `i `aP `J `n `a `I `IQ `a `I ai aaR aJ an aa aI aI3 aa aI bi baS bJ bnl ba bIy bIG ba bIG ciL caT cQ- cu ca. cI cI4 ca cII diD daU dJ{ dn@ da| dI dIV da dIW ei eaX eJ en ea eI eIY ea eIZ fi fa[ fJ fn fa fI fI fa fI gaD ga\ gJ gnl ga gI gI] ga gI^ ha ha_ hJ} hn< ha~ hIq hIx ha~ hIx ia ia` iJ inn ia iI iI ia iIO ja jaa jJ jn< ja jI jIb ja jI kaL kac kJ kn ka kIH kI ka kI la lad lJ ln la lI lIe la lIe ma maf mQ/ mu ma0 mI mI ma mI- naD nag nJ nnM na nI nIh na nI oj1 oai oQ2 ou oa3 oI oI oa oI pj1 paj pJ pn pa3 pI pI pa pI qj qak qJ qn qa qI qI qa qI. rj ral rJ rn ra rIH rI ra rI sj sam sJ snG sa sI sIn sa sIn tj tao tJ tn ta tI tIS ta tIT uj uap uJ unG ua uI uI ua uI vj vaq vJ vnG vay vL vI vax vI wj4 war wQ5 wu wa6 wI7 wI wa6 wI xj xau xJ xn_ xa xI xIs xa xIt yj yav yJ yn ya yI yIw ya yIw zj zax zQ zu za zI zIy za zI {j {az {J {nG {a {I {I {a {I |j$ |a{ |J |n |aI |I |IJ |ad |I }j }a| }Jg }nR }ah }IW }I }aX }I ~j ~a} ~Q8 ~u ~a9 ~I ~I~ ~a: ~I j a J n a I I a ID@l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ j$ a J nG a I I a I0 j a J nG a I I a I j a J nG a I I a Im j$ a J n a I I ad I j$ a J n a I I3 ad I j a Q; u a< I I$ a< I$ i a Q u a I I a I i a J n* a I I a I i a J n a I I a I iL a J n a I I a I i a J n a I I a I iL a J n a I IY a I9 i a J nG a I I a I i a J n a Y I_ a I^ i a J n a I I ai I i a J nG a I I ad I i a J nG a I I a I i a J n< a I I a I iL a J nG a I I a I\ i a Q= u a> L I a I i a J? u a@ I I a@ I i a J n a I I a I j a QA u aB I I aC I j a J nG a I I aw I j a J n a I I a I j a QD u aE I I a Ig j a J! n| a" I I a" I jP a J nG a I I a I j` a J n a Ia I a I j a J n a I I a I j a Ji nQ aJ I I a I~ j a J n a I I a ID@l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ j a J n a I Ij a I a5 a J n a6 I7 I a8 I aD a J n a I I a I a a J# n| a$ I I a I a a J n a I I a I a a J n a I I a I aD a J n a I I a I a a J n a I ID a ID a a J% n| a& I' Iu a I a a QF u a I I a I j a J n a I I a I a a QG u aH L It aH It a a QI u aH L It aH It j a J~ n a I I a I a a QJ u aK LI a I aL a J n a I I a Ir a a J nG a I I a I a a J n a II a I- a` a J n a I,I a I a a QL u aM INI aO I a a J( n~ a) IT I a I a a J n a II a I a a J n a II a% I. ar a J n a I I a IU a- a J n a I I a I a a Jj nQ a II a I i a J n* a I I a I i a J n a I! I a? I iL a J nG a I I a I! i a J n a I I8 a Iy i a J n_ a L I a I iL a J nG a Ip I a IDl~~~~~~~~~~~~~~zzzzzzzzzzzz~~~~~ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ i a J n a I I a I i a J nG a I I a I i a J nG a I] I a[ I i a QP u aQ I I a IT j a J nG a I I a I j a J n a I IW a I j a Jk nQ a I I a I j a J n a I I a I j a J n a I I a I j a J n a I IZ a I j a QR u ai Ij I[ a I j a J* n| a+ I: I a+ I j a J n a L I a I j a J n< a Ic I a I j a J n a I I a I j a J nG a I I2 a I2 j a QS u aT I I a I\ jU a QV u aW IX I aY I j a J n a I I a I@ j a J nM a I I a I j a J n a I I a I j a J n_ af I! IQ a IP j a QZ u aN LS I~ a Iv j a J n a I I a Ia j a Q[ u a\ I] I a[ I j a J n a I I> a I j a J n< a I! I{ a= I j` a J n a Ia I a I a a J n a I I a IT a a J n a I I a IT a a J nG a Ia I a I aL a J nG a! I" I a# IOD@l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ aL a J n a! I' I a0 Ie ar a J n a I^ I] as I5 a a J n a I I a I a a Q^ u a_ I I a IT a a J$ nG a% I! Is a% Is a a J n a I I a I a a J& nG a' I Io a5 I a a! J n a I I" a I a a# J n a I I$ a I a a% J( nG a) I I a I a` a& Qa u ab Ic I ad I a a' J n a L I( a I( a a) J n_ aj I! I* a? I+ a a, J" n a# I I a$ I a a- J n< a I I. a I a a/ J* n+ a, I I0 a I a a2 Qe u af I I1 a I& a a3 J- nG a. I/ I a0 I a a4 J n a I I< a I= a a5 J n< a I I6 a I7 a a8 J% n a& I I9 a' I: a a; J n< a I I< a Ib a a= Qg u ah I I ah I a a> Jl nQ am I I[ aK I a a? J, n| a- I. I@ aL I" aL aA Qi u aj I IB a I+ a) aC J1 nG a2 I+ Is a, I j aD Qk u al Im I al I a aE J( n a) I IF a) IF a aG J n< a Ia I a I a) aH J n a I+ II a, I aL aJ Qn u ao Ip IK a I!D@l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ j aL J n a I I a I j aM J* n a+ I, I a- I j` aN Jn nQ ao Ia I a I jP aQ J. n a/ I IO a IP j aR Qq u ar I IV ar IV j aS J0 n a1 I2 IT a1 IT j aU J n a1 I2 IT a1 IT j aV J n< a I! IP a? I j aW J nl a I! IP a? I j aX J3 n a4 I I a4 I j aZ Q u a I IY a I j a[ J5 n a6 I I& a; I j a\ J n_ a Lu I] a I] j a` J n a! I Ia a I@ j ab J3 nM a4 I5 I a4 I j ac J7 n a8 I IM a I@ j ad J9 n a: IW Ie a; If j ag J" n a# Y Ih a IT j ai J n_ a I! Ij a? I j ak J$ n a% Y IZ a I@ j al J< n a I I a I j am J= n a> I I a I j an J n_ a _u Iz av Iy j ao J n at Lu I av I{ j ap Qs u at Lu I av I{ j` aq J! n a" Ia Ir a I j as J# n a$ Lu It a% Iu j` av J n< a Ia Ih a I j aw J& n aj I! I* a? I+ j ay J& n a& I' Ix a( I j az J/ n~ a0 I I a IA j a{ J? n a@ I I( a@ I(D@l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ @! @" @# @$ @% @& @' @( @) @* @+ @, @- @. @/ @0 @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7 @8 @9 @: @; @< @= @> @? @ j a} JA n aB I I~ a I !j !a !Jp !nR !aq !I !IB !a !I "j "a "JC "n "aD "I "I "a "IT #j #a #JE #n #aF #I #I #a #I@ $j $a $J' $n* $a( $I $I $a $I %j %a %J %nl %a( %I %I %a( %I &j &a &JG &n &aH &I &I &a &I+ 'j 'a 'J 'n_ 'aX 'I 'Ib 'a 'I' (j (a (J (n< (a (I (I (a (I| )j )a )Q )u )a )I )I )a )I *j *a *JI *n *aJ *IK *I *aJ *I +j +a +J) +n +a* +I +I +a +I\ ,j ,a ,JL ,n ,aM ,I ,I ,a ,I -j -a -J -n< -a -I -I -a -I .j` .a .J .nn .a .I .I .a .I /j /a /J /n< /a /I /I /a /I| 0j 0a 0Qw 0u 0ax 0Iy 0I 0ax 0I 1j 1a 1Qz 1u 1a{ 1I| 1I 1a} 1I 2j 2a 2JN 2n 2aO 2I 2I 2aP 2IT 3j 3a 3JQ 3n 3aR 3ZS 3I 3aP 3IT 4j 4a 4JT 4n 4aU 4I 4I` 4a 4Ia 5jm 5a 5J 5nn 5ao 5Ip 5I 5ao 5I 6j 6a 6J1 6n| 6a 6I 6Io 6a 6In 7j$ 7a 7JV 7n 7aW 7IX 7I 7aY 7I2 8j 8a 8J 8n 8a 8I 8I 8aY 8Ic 9j 9a 9Jr 9nR 9as 9It 9I9 9a 9I~ :jP :a :JZ :n :a[ :Iy :I :a\ :I ;j ;a ;J ;n ;a ;I ;Ie ;a ;Ie <jP <a <Q~ <u <a <H <I <a <I =j =a =J =n_ =a =I =I =a =I >j >a >T >n >a >I >Ip >a >Ip ?j ?a ?Q ?u ?a ?I ?I ?a ?ID@l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@ @A @B @C @D @E @F @G @H @I @J @K @L @M @N @O @P @Q @R @S @T @U @V @W @X @Y @Z @[ @\ @] @^ @_ @ @j @a @J] @n @a^ @I @I @a$ @I Aj Aa AJ_ An Aa` AIa AI Aa` AI Bjg Ba BQ Bu Ba BI BI Ba BI Cj Ca CJ Cn< Ca CH CI Ca CI1 Dj Da DJb Dn Dac DI DIx Da DI Ej Ea EJu EnQ Ea EI EI, Ean EI_ Fj Fa FJ' Fn Fa( FIm FI Fan FI Gj Ga GJ Gn Ga GIm GIH Gan GI_ Hj Ha HJv HnQ Haw HIm HI Han HIx Ij Ia IJ In Ia IIm II Ian II_ Jj Ja JJ+ Jn Ja JIm JI Jan JI_ Kj Ka KJ2 Kn| Ka3 KIm KI Ka3 KI Lj La LJ4 Ln| La5 LI LI La LIn Mj Ma MJ6 Mn| Ma7 MI: MI Ma; MI Nj Na NJ6 NnG Na7 NI7 NI NaY NI Oj Oa OJ On< Oa OI OI Oa OIp Pj` Pa PJ Pn Pa PI PIh Pa PIi Qj Qa QQ Qu Qa QH QI1 Qa QI Rj Ra RJd Rn Rae RLf RI Ra RI Sj Sa SQ Su Sa SI SI Sa SI Tj Ta TQ Tu Ta TI TI Ta TI Uj Ua UJ8 UnG Ua9 UI UI# Ua UI Vj Va VQ Vu Va VI VI Va VI Wj Wa WJ Wn< Wa WI: WI Wa WI Xj Xa XJg Xn Xa XI XI; Xa XI9 Yjm Ya YJ, Yn Ya- YI. YI Yao YI Zj Za ZJy ZnR Zaz ZI ZI ZaK ZI [j [a [Jh [n [ai [Ij [I[ [a [I \j \a \Q \u \a \I, \I) \a \I ]j ]a ]J) ]n ]a* ]M+ ]I ]a; ]I ^j ^a ^J ^n ^a ^Im ^I_ ^an ^I_ _j _a _Q _u _a _I _I _a _ID@l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~` @a @b @c @d @e @f @g @h @i @j @k @l @m @n @o @p @q @r @s @t @u @v @w @x @y @z @{ @| @} @~ @ @ `j `a `J `nl `a `I `IK `a `IL aj aa aJ an_ aa aH aI aa aI\ bj ba bJk bn bal bIm bI ban bI_ cj ca cJ: cnM ca; cIm cI can cI_ dj da dJ dn da dIm dI da dI ej ea eQ eu ea eI eI ea eI fj fa fJ{ fnR fa| fI} fI faY fI gj ga gQ gu ga gY gI ga gI hj` ha hJo hn hap hIq hIj ha hIk ij ia iJ/ in ia0 iI1 iI ia2 iI jj2 ja jJ3 jn* ja4 jI3 jI! ja4 jI kj ka kJr kn kas kI kI ka kI lj` la lJ lnl la lIL lI la lI mj ma mJ5 mn* ma6 mY mI0 ma6 mI0 nj na nJt nn nau nI nI na nI@ oj oa oJv on oaw oI oI oax oI pj pa pJ pn pa pI pI pa pI qj qa qJ qnl qa qI5 qI qa qI rj ra rJy rn raz rI rI ra rI sj` sa sQ su sa sI sIz sa sI tj ta tQ tu ta tI tI ta tI uj ua uJ{ un ua| uI} uI ua uI= vj va vJ~ vn va vH vI va vI wj wa wJ wn wa wI: wI wa; wI xj` xa xJ xn< xa xIa xI xa xI yj ya yJ, yn ya- yI yIE ya yI zj za zJ zn za zI zI za/ zI {j {a {J {n {a {I {I {a/ {I |j |a |J7 |n |a8 |I7 |I |a8 |I }j }a }J }n }a }I }IN }a }I ~j ~a ~J. ~n ~a/ ~I ~I ~ak ~I j a J n< a I I a ID@l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ j a J n< aA Ym I aA I j a J n a H I a I j a J n a H I a I j a J nl a I I a I j4 a J nl a I I a Ia j a J~ nQ a I I a I j a J8 n| a9 I: I a5 IA j a J9 n a: I I a1 I j a J0 n a1 I I a Iw j a J n a I I7 a I7 j a J2 n a3 I4 I a5 IA j a J; n a< I= I a< I j a! J n< a Ip I" a I" j a# J nl a> I I$ a> I$ j a% Q u a I I a I j a& J n a I I' a I j a( Q u a If I a I j a) J< nG a= I> I* a Ib j a+ J n a I I, a I, j a- J? nG a@ I I a I j a. J n a I I/ a Iw j a0 J n< a I I1 a I1 j a2 J> n* a I I3 a I= j a5 J n_ a I I4 a I j a7 J n aN I I~ a Iv j a8 J n a I I a I j a9 JA nG a) I I aB I j a: J? n a Ip I; a I< j a= Q u a Ip I; a I; j a> J n a I I av I j a@ J n a I IA a I@ j aB J6 n a7 I IC a I^D@l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ j aD J nl a I I a I j aE Q u a I IF a IF j aG Q u a I I? av I8 j aH J n a I I? av I8 jP aI Q u a I IJ a IK j aL J n a I IM a IN j aO J nl a I I a I j aP J n a I I a I6 j aQ J n a I I a I j aR J n a I Ii a I4 j aS J n a I I a I j aT J n a Im IU a IU j aV J n a I Iu a Iv j aW J n a I IX a IX j aY J n a I IZ a IZ jg a[ J nl a It I a{ I\ j a^ J n_ a M I4 a I j a_ J n a I I` a I j aa JC nG aD I Ib a Ic jg ad J nl a It I a{ I\ j ae J8 n a9 I: If a; I j ag JE nG aF ID I] aE I j ah J n a I Ii a I jg aj J nl a It I au I j ak JG nG aH I I a I j al J n a I I a I= j am J n a I In a Io jP ap J n a I Iq a Iq jg ar J nl a It Is a I j at J nQ a I] Iu a[ I j av J n a I Iw a Iw j$ ax J; n| a I IU a IUD@l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ j ay J n a I Iz a Iz j a{ J n a I I| a IY j a} J nR as It I9 a I j a~ J n a I I a I jg a J nl a It I a I j a J n< a I I a I j a J< n a= I I aK I jx a J n< a I+ IC a IC j a J n_ a I I a I jm a J n@ a I I a I j a J n a I I a I j a J n< a ID I aE I jg a J nl a It I au I j a JI nG aJ HK I aL I" j a J> n a? I I a? I j2 a J n a I I a I j a JM nG aN I I6 a I j a J n a I: I a; I j a J nQ a I I a I j a J n< a I Iq a Iq j a J@ n aA I IK aA IK j a J nl a I I a I j2 a J@ n aA I I a I j a JB n aC ID I aE I j a J n a I In a In j a J n a I I a I j a J n< a L I a I j` a JO nG aP Iq Il aP Il j a J n a I I aK I j a J n a I I a I j a J n a I I a I j a JB n aC HD I a ID@l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ jE a J< n| a= IF I a} IE j a JE n aF I I a I j a JQ nG aR I I: aR I: j a JG n aF I I a I j a J n a I I a I j a J n a I I a I j a JF n a I I a I j a J n a I] I a I j a J n a I I a I j a J n a I: I a I j a J nQ a I I a Iw j a J n a I I a I j a J n a I I a I j a J n a Y I a I j a J nQ aV IW Ic aX I j a J nQ aT I: I` a I j a J n a I I a I: j a J n a I I a I jE a JH n aI I. I a Id j a J> n~ a? I Id a? Id j a J n a I I a I\ j$ a JS nG aI IT IJ ad I j a JU nG aV I I aV I j a J@ n| aA MB I a IA j` a J n a Ia I a I j a J n a IW I aX I j a J n a I I a IT j a JG n aH II I a I j a JW nG a I I a I j a J n a I I a I j a J n a I I a I jP a J nl a Iy I a ID@l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ j a J n a I Ik a I j a J n a I I a I j a J n_ a IW I a I j a JX nG aY I IR aO I j a J nl a Y I a I j` a JJ n aK IL I a II j a JM n aN I I aN I j a JO n aP If I a I j a JQ n aR I Im aR Im j a J n a I I a I j a J n a I I a1 I j a J n a I I a I j a J n a Y I a Iv j a JJ n aK IL I aM I j a JZ nG a[ Y\ I a[ I j a J n< a I: I a I j a J n a M I a I j a JN n a I I a I j a J n a I I a I j a J n a I I a I j a J n a IW I| a; I j a J nn a I I a I j a J nl a I I a I j a JO n aP I I aQ I j a J n a I I a IG j a J n a I I a I j a J n a I IL aK I j` a J n< a IL I a I j a J n_ a I I a I j a J n a I IL aK I j a J n a I IV a I j a J n a I: I a; ID@l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ @! @" @# @$ @% @& @' @( @) @* @+ @, @- @. @/ @0 @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7 @8 @9 @: @; @< @= @> @? @ j a JR n aS IT I a I !j !a !J !nn !a !I !I !a !I "j "a "JU "n "aV "I "I? "aV "I? #j #a #J #nn #a #I #I #a #I $j $a $J $n $a $Iq $I $a $I %j %a %J %nQ %a %I %I %a %I &j &a &J &n &a9 &I: &I &a; &I 'jg 'a! 'J 'nl 'a 'It 'I" 'au 'I (j (a" (J (nQ (a (Y (I# (a (I )j )a$ )J )nQ )a )Y )Iw )a )I *j *a% *J *n *a *I *I& *a *I& +j +a' +J +n +a +I +I( +a +I ,j ,a) ,JW ,n ,aX ,Y ,Ib ,aY ,Ic -j -a* -J -n -a -I -I( -a -I .j .a+ .J .n .aU .I: .I .a .I /j /a, /J /n /a /I /I- /a /I 0jE 0a. 0J 0n 0a 0IF 0I/ 0a} 0IE 1j 1a0 1JC 1n| 1aD 1I 1I1 1aY 1Ic 2j 2a2 2JZ 2n 2a[ 2I\ 2I 2a] 2I 3j 3a3 3J 3n 3a 3I 3I4 3a 3I 4j 4a5 4J 4n< 4a 4I 4I6 4a 4I6 5j 5a7 5J] 5nG 5aD 5I^ 5I 5a 5IT 6j 6a8 6J 6n 6a 6I 6I} 6a 6I' 7j 7a9 7JS 7n* 7aT 7MU 7I 7aV 7I 8j 8a: 8J 8n 8a 8I 8I 8a 8I 9j 9a; 9J 9n 9a 9IW 9IM 9aX 9I :j` :a= :J :n :a :M :I> :a :I ;jE ;a? ;JW ;n ;aX ;I. ;I@ ;aY ;I= <j <aA <J^ <n <a_ <I` <I <aa <IB =j =aC =JE =n| =a =I> =ID =a =ID >j >aE >J >n >a >I >I >a >I ?j ?aF ?JZ ?n ?a[ ?I> ?I ?a? ?ItD@l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@ @A @B @C @D @E @F @G @H @I @J @K @L @M @N @O @P @Q @R @S @T @U @V @W @X @Y @Z @[ @\ @] @^ @_ @ @j @aG @J @n_ @a @I @IH @a @I Aj AaI AJb An Aac AI` AI Aaa AIB Bj BaJ BJ Bn Ba BI BIK Ba BI; Cj CaL CJ Cn_ Ca CI CI Ca CI Dj` DaM DJ_ DnG Da` DIL DI Da DIi Ej EaN EJ\ En Ea] EI EIO Ea] EIO Fj FaP FJ Fn Fa FI FI Fa FI Gj GaQ GJa GnG Gab GI GI Gab GI Hj HaR HJ Hn Ha HI HIS Ha HI Ij IaT IJ In Ia II II Ia II Jj JaU JJ Jn Ja JI JIV Ja/ JI Kj KaX KJ Kn Ka KIb KIY Kac KIZ Ljx La[ LJ Ln La LI+ LI) La LI* Mj Ma\ MJc MnG Mad MI: MIW Ma MI Nj Na] NJ Nn Na NI NIF Na NI^ Oj Oa` OJe OnG Oaf OI OI Oa OI Pj Paa PJ Pn_ Pa PI PIb Pa PI Qj` Qac QJ Qn< Qa QIL QIg Qa QI_ Rj Rad RJ Rn Ra RI RI< Ra RI< Sj Sae SJ Sn< Sa SI SIf Sa SI Tj Tag TJ^ Tn Ta_ TI TI| Ta TIq Uj Uah UJ UnQ Ua\ UY# UI< Ua] UIi Vj Vaj VJd Vn Vae VIf VI' Va VI Wj Wak WJ Wn Wa WY WI| Wa WIY Xj Xal XJ Xn Xa XI XI Xa XI Yj Yam YJ Yn Ya YI YI Ya YI Zj Zan ZJ Zn Za ZI ZI Za ZI [j [ao [Jg [n [a [I [I [a [I \j \ap \J \nR \a \I \I \a \I ]j ]aq ]J ]n ]a ]Y ]I ]a ]I ^j ^ar ^J ^n_ ^a ^I ^Is ^a ^ID _j _at _J _n _a _I _I5 _a _ID@l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~` @a @b @c @d @e @f @g @h @i @j @k @ `jE `au `J `n `a `I. `Iv `a `Id aj aaw aJ an aa aI aI aa aI- bj bax bJ bn ba bY bIQ ba bIP cj cay cJ cn ca cY cIv caP cIT dj daz dJ dnQ da dI: dI da dI ejx ea{ eJ` en eaa eIb eI( ea, eI fj fa| fJ fn fa fI fIQ fa fI} gj ga~ gJ gn ga gIB gI+ gaC gIF hj ha hJc hn* had hIe hI* haf hI ij ia iJ in ia iI iI ia iI jj ja jJ jn ja jI jI ja jI kj ka kJ knl ka kI kI ka kI~~~~~~~~~~~>@<dabA $$$ 7ggD Oh+'0d08 D P\JH@-@ ՜.+,0HP X`hp x  ڱڱ!Print_Area Χ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FWorkbookESummaryInformation(DocumentSummaryInformation8